Kantelu pelastustoimesta

Valvomme pelastustoimea ja pelastustoimen palvelujen saatavuutta sekä tasoa. Voit tehdä meille kantelun, joka koskee pelastuslaitoksen toimintaa niiden tehtävien osalta, jotka on säädetty pelastuslaissa.

Pelastuslaitosten tehtäviin kuuluvat muun muassa

  • tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen 
  • asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittaminen 
  • valvontatehtävät, kuten palotarkastukset 
  • väestön varoittaminen vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavan hälytysjärjestelmän ylläpito 
  • pelastustoimintaan kuuluvat tehtävät 
  • muut pelastuslaitokselle kuuluvat tehtävät 
  • pelastustoimen viranhaltijoiden toiminta.

Huomaa, että me aluehallintovirastossa emme valvo hätäkeskusten toimintaa.