Kantelu pelastustoimesta

Valvomme hyvinvointialueen pelastustoimea ja pelastustoimen palvelujen tuottamista.

Hyvinvointialue vastaa pelastustoimen palvelujen järjestämisestä. Pelastustoimen tehtävät hyvinvointialueilla hoitaa käytännössä pelastuslaitos.‏‏‎

Hyvinvointialueen pelastusviranomaisia ovat

  • pelastuslaitoksen ylin viranhaltija 
  • ylimmän viranhaltijan määräämät pelastuslaitoksen viranhaltijat
  • hyvinvointialueen asianomainen monijäseninen toimielin.

Voit tehdä meille aluehallintovirastoon hallintokantelun pelastustoimesta silloin, kun

  • asiasi koskee niitä tehtäviä, jotka on säädetty pelastuslaissa
  • viranomainen, viranomaiseen palvelussuhteessa oleva tai julkista hallintotehtävää hoitava on menetellyt lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä.

Huomaa, että me aluehallintovirastossa emme valvo hätäkeskusten toimintaa.