Hinnan ilmoittaminen

Valvomme, että tavaroiden ja palvelujen hinnat on ilmoitettu lain edellyttämällä tavalla vähittäismyyntipaikoissa ja markkinoinnissa. Hinnan pitää näkyä lain edellyttämällä tavalla esimerkiksi kaupassa, näyteikkunassa, verkkokaupassa ja lehtimainoksessa.

Kulutushyödykkeen, eli yleensä tavaran tai palvelun, hinta on markkinoinnissa ilmoitettava selkeällä ja yksiselitteisellä tavalla. Hinta täytyy ilmoittaa niin, että kuluttaja ymmärtää ja havaitsee sen helposti. Hintamerkintäasetus sisältää yksityiskohtaiset periaatteet hintojen ilmoittamiseen.

Neuvomme ja ohjaamme yrittäjiä hinnan ilmoittamisessa. Voimme kehottaa korjaamaan puutteelliset hintamerkinnät. Jos yrittäjä ei kehotuksista huolimatta korjaa hintamerkintöjään, voimme määrätä markkinointikiellon ja tehostaa sitä uhkasakolla. Otamme tarpeen mukaan valvonnassa yhteyttä yrittäjään tai teemme valvontakäynnin myyntipaikkaan.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) sekä kuluttaja-asiamies käsittelevät hintamerkintöihin liittyvät asiat, jotka edellyttävät laintulkintaa. Viime kädessä markkinatuomioistuin ratkaisee linjaukset. Harhaanjohtavan markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonta ovat KKV:n tehtäviä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Ota ensimmäiseksi yhteys suoraan yrittäjään puutteellisten hintamerkintöjen korjaamiseksi.

Voit myös tehdä puutteellisista hintamerkinnöistä ilmoituksen meille aluehallintovirastoon. Kirjoita ilmoitukseen seuraavat tiedot:

  • ilmoituksen kohteena olevan yrityksen nimi ja yhteystiedot
  • koskeeko ilmoitus myyntipaikan hintamerkintöjä vai markkinoinnissa ilmoitettua hintaa
  • mitä tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua ilmoitus koskee.

Lähetä ilmoitus kirjaamoon. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta.

Otamme tarpeen mukaan yhteyttä yrittäjään tai teemme valvontakäynnin myyntipaikkaan.

Jos kyse on kiistasta kuluttajan ja yrittäjän välillä, kuluttajan kannattaa tehdä yrittäjälle kirjallinen valitus (reklamaatio). Henkilökohtaista apua ja neuvontaa saa Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kuluttajaneuvonnasta.

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa