Eläinten käyttö tieteellisiin tarkoituksiin ja opetustarkoituksiin

Koe-eläintoimintalupa

Koe-eläintoimintaa harjoittava tarvitsee toimintaluvan. Toiminnanharjoittaja voi olla esimerkiksi yliopisto tai tutkimuslaitos. Lupamenettelyn avulla tarkistamme, että muun muassa tilat, laitteistot ja eläinten hoito on järjestetty asianmukaisesti. Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin olemme myöntäneet luvan.

Valvomme toimintaa säännöllisillä tarkastuksilla.

Hankelupa eläinkokeita varten

Eläinkokeita kutsutaan lainsäädännössä hankkeiksi. Niille on haettava hankelupa. Hankelupien käsittely on keskitetty valtakunnallisesti hankelupalautakunnalle.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston esittelijät valmistelevat hakemukset lautakunnan käsittelyyn.

Toimintalupa ja sen hakeminen