Työsuojelu

Valvomme työsuojelua koskevien säännösten noudattamista tarkastuksilla, joita teemme työpaikoille. Edistämme työntekijöiden työkykyä siten, että vaikutamme työnantajiin työympäristön ja työolosuhteiden parantamiseksi.   

Miten voin toimia, jos havaitsen työssäni työsuojeluun liittyvän epäkohdan? 

 • Jos havaitset työpaikallasi tai omissa työolosuhteissasi puutteen tai epäkohdan, kerro siitä esimiehellesi ja työsuojeluvaltuutetulle. 
 • Jos työnantajasi ei ryhdy toimiin asiassa, voit ilmoittaa meille työpaikan turvallisuutta tai terveellisyyttä koskevasta puutteesta tai epäkohdasta. Työsuojelulainsäädäntöön perustuva ilmoittajan suoja turvaa sen, että emme kerro ilmoituksestasi työnantajallesi. 
 • Jos asiasi koskee omaa työsuhdettasi, sinun pitää pääsääntöisesti tehdä meille kirjallinen valvontapyyntö omalla nimelläsi. Näitä asioita ovat esimerkiksi  
  • työtodistuksen tai palkkalaskelman saaminen 
  • työssä kokemasi epäasiallinen kohtelu ja kuormittuminen 
  • työelämään liittyvä syrjintä. 
 • Jos epäilet, että muita valvontaamme kuuluvia säännöksiä on rikottu, voit ilmoittaa meille myös siitä.  

Puhelinpalveluumme voit soittaa matalalla kynnyksellä kysymyksissä, jotka koskevat 

 • työturvallisuutta  
 • työn terveellisyyttä  
 • työsuhteen ehtoja.  

Jos olet ammattiliiton jäsen, voit kysyä neuvoja myös liitostasi.

Tietoa työsuojelusta ja yhteystiedot

Olemme koonneet työsuojelutietoa verkkopalveluumme, jonka osoite on tyosuojelu.fi. Löydät sivustolta myös työsuojelun yhteystiedot ja puhelinpalvelun numeron.

Tyosuojelu.fi

Kirjaamoiden yhteystiedot