Työsuojelu

Valvomme työsuojelua koskevien säännösten noudattamista tarkastuksilla, joita teemme työpaikoille. Edistämme työntekijöiden työkykyä siten, että vaikutamme työnantajiin työympäristön ja työolosuhteiden parantamiseksi.   

Miten voin toimia, jos havaitsen työssäni työsuojeluun liittyvän epäkohdan? 

 • Jos havaitset työpaikallasi tai omissa työolosuhteissasi puutteen tai epäkohdan, kerro siitä esimiehellesi ja työsuojeluvaltuutetulle. 
 • Jos työnantajasi ei ryhdy toimiin asiassa, voit ilmoittaa meille työpaikan turvallisuutta tai terveellisyyttä koskevasta puutteesta tai epäkohdasta. Työsuojelulainsäädäntöön perustuva ilmoittajan suoja turvaa sen, että emme kerro ilmoituksestasi työnantajallesi. 
 • Jos asiasi koskee omaa työsuhdettasi, sinun pitää pääsääntöisesti tehdä meille kirjallinen valvontapyyntö omalla nimelläsi. Näitä asioita ovat esimerkiksi  
  • työtodistuksen tai palkkalaskelman saaminen 
  • työssä kokemasi epäasiallinen kohtelu ja kuormittuminen 
  • työelämään liittyvä syrjintä. 
 • Jos epäilet, että muita valvontaamme kuuluvia säännöksiä on rikottu, voit ilmoittaa meille myös siitä.  

Puhelinpalveluumme voit soittaa matalalla kynnyksellä kysymyksissä, jotka koskevat 

 • työturvallisuutta  
 • työn terveellisyyttä  
 • työsuhteen ehtoja.  

Jos olet ammattiliiton jäsen, voit kysyä neuvoja myös liitostasi. Olemme koonneet työsuojelutietoa verkkopalveluumme, jonka osoite on tyosuojelu.fi.

Tyosuojelu.fi

Kirjaamoiden yhteystiedot