Työsuojelu

Työsuojeluviranomaisena olemme työsuojelua koskevien säädösten asiantuntija. Keskeinen tehtävämme on työn turvallisuuden parantaminen valvonnalla, kuten työpaikoille tehtävillä tarkastuksilla. 

Työrikosasioissa meitä kuullaan asiantuntijana sekä tutkinnassa, syyteharkinnassa että tuomioistuinkäsittelyssä. 

Ilmoitamme havaitsemistamme epäkohdista toimivaltaiselle viranomaiselle esimerkiksi asioissa, jotka liittyvät tiettyjen tuotteiden valvontaan, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioihin sekä ulkomaalaisen työvoiman valvontaan. 

Tutkineen lääkärin pitää ilmoittaa meille ammattitautiepäilyistä.  

Teemme paljon yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Voit ottaa meihin yhteyttä matalalla kynnyksellä kaikissa työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä: 

  • Puhelinpalvelussamme voit keskustella tarkastajan kanssa.
  • Sähköpostiyhteydenoton voit lähettää oman alueesi kirjaamoon.
  • Työsuojelutietoa on koottu verkkopalveluumme, jonka osoite on Tyosuojelu.fi.

Tyosuojelu.fi

Kirjaamoiden yhteystiedot