Aluehallintoviraston asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme neuvoo kysymyksissä, jotka koskevat aluehallintoviraston tehtäviä. 

Asiakaspalvelun kautta et saa asiaa vireille eli asiaasi ei oteta virallisesti käsiteltäväksi virastossa. Jos haluat asiasi vireille aluehallintovirastossa, lähetä postia kirjaamoon esimerkiksi sähköpostilla.  
Kirjaamojen yhteystiedot löydät Kirjaamopalvelut-sivultamme.

Kun asiasi koskee työsuojelua, ole yhteydessä suoraan työsuojelun valtakunnalliseen puhelinneuvontaan. Ympäristöasioissa sinua palvelee valtakunnallinen ympäristöasioiden asiakaspalvelu.

Puhelinpalvelumme on valitettavasti ajoittain ruuhkautunut. Vältyt jonottamiselta, kun otat yhteyttä asiakaspalveluumme lomakkeella tai sähköpostilla. 

Näin otat yhteyttä meihin

 • Ota yhteyttä lomakkeella: Kysy avin aspalta -lomake.
 • Lähetä sähköpostia: 
 • Soita: 
  • ma–pe klo 9.30–15.30 
  • 0295 016 780 (suomi)
  • 0295 016 781 (ruotsi).
  • Soittaminen maksaa asiakkaalle lankapuhelimesta paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm) verran.
  • Puhelinvalikossa
   • valitse 1, jos asiasi koskee työsuojelua
    valitse 2, jos asiasi koskee muita aluehallintovirastoon liittyviä asioita.

Neuvomme

 • työsopimuksiin
 • palkkaukseen
 • työaikaan
 • vuosilomiin 
 • muihin työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä.

Soita:

 • ma–pe klo 9–15
 • 0295 016 620

Vastaanotamme sähköpostitse esimerkiksi 

 • erilaiset hakemukset
 • ilmoitukset
 • lisäselvitykset ja asiakirja- tai tietopyynnöt, kuten rekisteriotepyynnöt.

Lähetä sähköpostia: 

Työsuojeluhallinnon yhteystiedot (tyosuojelu.fi)

Lähetä viesti siihen aluehallintovirastoon, jonka aluetta asiasi koskee. Voit tarkistaa kuntaluettelosta, minkä aluehallintoviraston toimialueeseen kukin kunta kuuluu.

Kuntaluettelo

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten Ympäristöasioiden asiakaspalvelussa:

 • opastamme asioiden vireillepanossa
 • neuvomme ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä
 • vastaamme kysymyksiin ja palautteisiin. 

Soita:  

 • ma–pe klo 9–16
 • 0295 020 900

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu (ely-keskus.fi)

Vastaanotamme sähköpostitse esimerkiksi 

 • erilaiset hakemukset
 • ilmoitukset
 • lisäselvitykset ja asiakirja- tai tietopyynnöt, kuten rekisteriotepyynnöt.

Lähetä sähköpostia:

Lähetä viesti siihen aluehallintovirastoon, jonka aluetta asiasi koskee. Voit tarkistaa kuntaluettelosta, minkä aluehallintoviraston toimialueeseen kukin kunta kuuluu.

Kuntaluettelo

Kirjaamo ottaa vastaan viralliset asiakirjat ja kirjaa ne asianhallintajärjestelmään.  Kirjattavia asioita ovat esimerkiksi 

 • erilaiset hakemukset
 • ilmoitukset
 • lisäselvitykset ja asiakirja- tai tietopyynnöt, kuten rekisteriotepyynnöt.
 • Turvasähköposti https://turvaviesti.avi.fi/
  • Kun lähetät aineistoa, joka sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia tietoja, käytä turvasähköpostia.
  • Lisätietoa turvasähköpostin lähettämisestä löydät Kirjaamopalvelut-sivultamme 

Tavallisella sähköpostilla lähetetty viesti ei kulje tietoverkossa suojatussa muodossa, joten salassa pidettävien tietojen tietoturva voi vaarantua. Kun viestisi sisältää salassa pidettävää tai arkaluontoista aineistoa, käytä turvasähköpostia. 

Turvasähköpostipalvelun kautta voit toimittaa myös suuria liitteitä. Huomioi, että suojattu yhteys toimii vain tässä osoitteessa: https://turvaviesti.avi.fi/.

Voit asioida kanssamme monilla eri tavoilla. Lue lisää Asioi-sivulta:

Asioi-sivu

Voit toimittaa aluehallintovirastolle tarkoitettuja asiakirjoja myös seuraaviin valtion yhteisiin palvelupisteisiin. 
-    Lahti, Kirkkokatu 12
-    Lappeenranta,  Villimiehenkatu 2 B

Toimita asiakirjat yhteiseen palvelupisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan eli klo 16.15 päättymistä.

Yhteiseen palvelupisteeseen jättämäsi asiakirjat leimataan vastaanotetuksi saapumispäiväleimalla ja rekisteröidään viraston asianhallintajärjestelmään. 

Valtion yhteiset palvelupisteet