Tupakkalain ohjaus

Ohjaamme ja neuvomme kuntien tupakkalakia valvovia viranomaisia tupakkalain valvonnassa. Lisäksi arvioimme kuntien tupakkalain valvontasuunnitelmat ja niiden toteutumisen. 

Teemme myös arviointi- ja ohjauskäyntejä ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköihin. Käynneillä arvioimme:

  • valvontayksikön tekemän tupakkalain valvontasuunnitelman ja sen toteutumista
  • valvonnan järjestämistä
  • onko valvonta lainsäädännön ja valtakunnallisten valvontaohjeiden mukaista.

Teemme käynnin jälkeen kirjallisen arviointipalautteen. Jos valvontayksikön tekemä valvonta ei täytä vaatimuksia, aluehallintovirasto voi tehdä sille selvityspyynnön. Valvontayksikön täytyy vastata, miten se muuttaa valvontaa vaatimusten mukaiseksi.