Työsuojelu ja työn tekeminen

Jos asiasi liittyy alla oleviin lupiin, valtuutuksiin tai ilmoituksiin, löydät ohjeet ja lomakkeet osoitteesta tyosuojelu.fi.

Lupia, valtuuksia ja ilmoituksia koskevat ohjeet ja lomakkeet sivustolla Tyosuojelu.fi

Lapset ja nuoret

 • ilmoitus 16−17-vuotiaiden nuorten työntekijöiden käyttämisestä vaaralliseen työhön
 • nuoria työntekijöitä koskevat poikkeusluvat
  • poikkeuslupa alle 14-vuotiaan työskentelyyn esiintyjänä tai avustajana
  • lupa poiketa nuoren työajasta ja sen sijoittamisesta, ylityöstä ja lepoajoista
  • poikkeuslupa nuorelle erityisen haitallisten töiden tekemiseen.

Merityösertifikaatti (MLC)

 • pyyntö työsuojelutarkastuksen tekemisestä alukselle merityösertifikaattia varten.

Rakennustyömaat

 • ennakkoilmoitus rakennustyöstä ja asbestipurkutyöstä
 • asbestipurkutöihin liittyvät luvat, pätevyydet ja rekisterit
 • ulkomaisen tutkinnon hyväksyminen pätevyydeksi nosturinkuljettajalle
 • työmaakohtainen poikkeuslupa nosturinkuljettajan pätevyydestä
 • panostajan pätevyyskirjan myöntäminen.

Työaika

 • poikkeusluvat, jotka myönnetään työaikalain nojalla:
  • poikkeuslupa säännöllisestä työajasta ja vuorokausilevosta poikkeamiseen aika ajoin tehtävässä työssä
  • poikkeuslupa työajan järjestämiseksi jaksotyönä
  • poikkeuslupa säännöllisen yötyön teettämiseen
  • poikkeuslupa vapautukseen työvuoroluettelon laatimisvelvollisuudesta
 • hätätyön ilmoitukset.

Työtapaturmat

 • ilmoitus vakavasta työtapaturmasta.

Ulkomainen työvoima

 • ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä Suomeen.

Lupia, valtuuksia ja ilmoituksia koskevat ohjeet ja lomakkeet sivustolla Tyosuojelu.fi