Työn tekeminen ja työsuojelu

Jos asiasi liittyy alla oleviin lupiin, valtuutuksiin tai ilmoituksiin, löydät ohjeet ja lomakkeet osoitteesta tyosuojelu.fi.

Lupia, valtuuksia ja ilmoituksia koskevat ohjeet ja lomakkeet Työsuojelu-sivustolla

Lapset ja nuoret

 • ilmoitus 16−17-vuotiaiden nuorten työntekijöiden käyttämisestä vaaralliseen työhön
 • nuoria työntekijöitä koskevat poikkeusluvat
  • poikkeuslupa alle 14-vuotiaan työskentelyyn esiintyjänä tai avustajana
  • lupa poiketa nuoren työajasta ja sen sijoittamisesta, ylityöstä ja lepoajoista
  • poikkeuslupa nuorelle erityisen haitallisten töiden tekemiseen.

Merityösertifikaatti (MLC)

 • pyyntö työsuojelutarkastuksen tekemisestä alukselle merityösertifikaattia varten.

Rakennustyömaat

 • ennakkoilmoitus rakennustyöstä ja asbestipurkutyöstä
 • asbestipurkutöihin liittyvät luvat, pätevyydet ja rekisterit
 • ulkomaisen tutkinnon hyväksyminen pätevyydeksi nosturinkuljettajalle
 • työmaakohtainen poikkeuslupa nosturinkuljettajan pätevyydestä
 • panostajan pätevyyskirjan myöntäminen.

Työaika

 • poikkeusluvat, jotka myönnetään työaikalain nojalla:
  • poikkeuslupa säännöllisestä työajasta ja vuorokausilevosta poikkeamiseen aika ajoin tehtävässä työssä
  • poikkeuslupa työajan järjestämiseksi jaksotyönä
  • poikkeuslupa säännöllisen yötyön teettämiseen
  • poikkeuslupa vapautukseen työvuoroluettelon laatimisvelvollisuudesta
 • hätätyön ilmoitukset.

Työtapaturmat

 • ilmoitus vakavasta työtapaturmasta.

Ulkomainen työvoima

 • ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä Suomeen.

Lupia, valtuuksia ja ilmoituksia koskevat ohjeet ja lomakkeet Työsuojelu-sivustolla