Hyvinvointialueet

Ambulanssi ajaa maantietä pitkin. On kesä, ja ambulanssin takana näkyy vihreitä lehtipuita.

1.1.2023 lähtien hyvinvointialueet järjestävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimen ja varautumisen palvelut. Ne myös valvovat niitä.

Mikä on hyvinvointialue?

Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillään oleva julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Sen toiminnasta ja taloudesta vastaa aluevaltuusto, jonka valtuutetut valitaan hyvinvointialueen aluevaaleissa.

Hyvinvointialueita on 21. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, jolla säilyy vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä. HUS-yhtymä vastaa erikseen säädetyistä vaativan erikoissairaanhoidon tehtävistä alueellaan.

Lue lisää:

Pelastustoimi

Pelastustoimen tehtäviä hyvinvointialueilla ovat

  • onnettomuuksien ehkäisy
  • pelastustoiminta
  • väestönsuojelu
  • varautuminen näihin tehtäviin.

Aluehallintovirasto antaa hyvinvointialuekohtaisia asiantuntija-arvioita pelastustoimesta ja toteuttaa sen valtakunnallista arviointia.

Tavoitteena on tehdä pelastustoimen palveluista yhdenmukaisempaa ja yhdenvertaisempaa koko maassa, mikä vahvistaa turvallisuutta.

Lue lisää pelastustoimeen liittyvistä tehtävistämme:

Tietoa meistä - Tehtävämme - Pelastustoimi

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveydenhuollosta hyvinvointialueisiin siirtyivät sairaanhoitopiirit, sosiaalihuollon erityishuoltopiirit ja kuntien sote-tehtävät.

Löydät tietopakettimme hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollosta täältä: 

Hyvinvointialueet ꟷ sosiaali- ja terveydenhuolto