Hyvinvointialueet

Ambulanssi ajaa maantietä pitkin. On kesä, ja ambulanssin takana näkyy vihreitä lehtipuita.

1.1.2023 lähtien hyvinvointialueet järjestävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimen ja varautumisen palvelut. Ne myös valvovat niitä.

Mikä on hyvinvointialue?

Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillään oleva julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Sen toiminnasta ja taloudesta vastaa aluevaltuusto, jonka valtuutetut valitaan hyvinvointialueen aluevaaleissa.

Hyvinvointialueita on 21. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, jolla säilyy vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä. HUS-yhtymä vastaa erikseen säädetyistä vaativan erikoissairaanhoidon tehtävistä alueellaan.

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveydenhuollosta hyvinvointialueisiin siirtyvät:

 • sairaanhoitopiirit
 • sosiaalihuollon erityishuoltopiirit
 • kuntien sote-tehtävät.

Hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta koostuu omavalvonnasta ja viranomaisvalvonnasta. Omavalvonta perustuu hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan laatimaan omavalvontaohjelmaan. Niiden on varmistettava

 • palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu
 • asiakkaiden yhdenvertaisuus
 • tehtävien lainmukainen hoitaminen
 • sopimusten noudattaminen.

Aluehallintovirasto toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisvalvontaa. Valvomme, että hyvinvointialueet tekevät omavalvontaa ja valvovat palveluntuottajiaan, ja ohjaamme alueita näissä asioissa. Viranomaisvalvonnan tehtävänä on myös puuttua asioihin, kun omavalvonta ei riitä. Valvontaviranomainen ryhtyy toimenpiteisiin, jos lain noudattaminen tai asiakas- tai potilasturvallisuus ovat vaarassa.

Ohjaamme suuren osan vireille tulevista valvonta-asioista hyvinvointialueelle, joka käsittelee ne omavalvontansa avulla. Kun selvitämme valvonta-asioita, kiinnitämme huomiota erityisesti siihen, miten hyvinvointialue reagoi asiaan omavalvonnassaan ja mitä korjaavia toimenpiteitä se tekee. Ohjaus- ja arviointikäynneillä keskeistä on tietojen vaihtaminen ja ohjauksen antaminen.

Pelastustoimi

Pelastustoimen tehtäviä hyvinvointialueilla ovat

 • onnettomuuksien ehkäisy
 • pelastustoiminta
 • väestönsuojelu
 • varautuminen näihin tehtäviin.

Aluehallintovirasto antaa hyvinvointialuekohtaisia asiantuntija-arvioita pelastustoimesta ja toteuttaa sen valtakunnallista arviointia.

Tavoitteena on tehdä pelastustoimen palveluista yhdenmukaisempaa ja yhdenvertaisempaa koko maassa, mikä vahvistaa turvallisuutta.

Lue lisää:

Aluehallintoviraston hyvinvointialueita käsittelevät tiedotteet

Hyvinvointialueiden sote-valvonnan kehittäminen