Radanvarsifoorumi

Lasten ja nuorten hyvinvointi on tärkeä osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto tukee alueensa kuntia kokonaisturvallisuuden vahvistamisessa ja osana tätä tehtäväänsä on perustanut monialaisen Radanvarsifoorumin.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kutsuu koolle Radanvarsifoorumiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen työskentelevien verkoston. Verkostot toimivat ensivaiheessa paikallisesti Järvenpään, Vantaan ja Keravan radanvarsikunnissa, missä lasten ja nuorten pahoinvointi näkyy erityisen voimakkaasti. Toimintaa voidaan laajentaa myöhemmin muihin kuntiin.

Radanvarsifoorumi hakee paikallisesti vaikuttavia toimia laajassa yhteistyössä

Radanvarsifoorumin osallistujilta pyydetään lupauksia toimista, joilla heidän edustamansa taho voi auttaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Tavoitteena on sopia konkreettisista toimista. Ne voivat olla pieniä tai suuria, mutta yhdessä ne muodostavat valtavan kokonaisuuden. 

Mukana foorumissa on laaja joukko viranomaistahoja ja kolmannen sektorin toimijoita. Kaikkien meidän yhteisenä tavoitteena on saada lapsemme ja nuoremme voimaan paremmin!

Radanvarsifoorumilla haluamme tukea kuntien asiantuntijoita ja nuorten kanssa työskenteleviä nuorten pahoinvoinnin ratkaisemiseksi. Foorumin ohella kannustamme toimintaan kaikkia muitakin lasten ja nuorten parissa toimivia yhteisöjä: vanhempia, harrastustoiminnan järjestäjiä, järjestöjä, asukasyhdistyksiä, eri uskontokuntia sekä muita yhteisöjen tahoja.

Mitä sinä voit tehdä? Ota yhteyttä foorumin tahoihin, jotka varmasti tarvitsevat apuasi ja yhteistyötäsi! Tai haasta oma yhteisösi ratkaisemaan haastettamme! Kertokaa meille, miten haluatte olla mukana. Etelä-Suomen aluehallintovirasto auttaa luomaan yhteyksiä. Lasten ja nuorten hyvinvointi on meidän kaikkien yhteinen asia!

Lisätiedot:

Kristiina Kapulainen
pelastusylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Petja Pyykkönen
ylitarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Sähköpostit muotoa [email protected]

Aluehallintoviraston blogikirjoitus Radanvarsifoorumista

Radanvarsifoorumiin osallistuvat

 • Aseman Lapset ry
 • Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • Helsingin ja Espoon hiippakunnat
 • Helsingin ja Itä-Uudenmaan poliisilaitokset
 • Helsinkimissio ry ja Aggredi
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
 • Järvenpään kaupunki
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Kaartin jääkärirykmentti
 • Keravan kaupunki
 • Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
 • MIELI Suomen mielenterveys ry
 • Nuorisotutkimusseura ry.
 • Nuorten Palvelu ry
 • opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Pelastakaa Lapset ry
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Romano Missio ry
 • sisäministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • Suomen Lions-liitto ry
 • Suomen pelastusalan keskusjärjestö ry
 • talous- ja velkaneuvonta
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • Ulosottolaitos
 • Vantaan kaupunki
 • Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
 • VR.