Aluehallintovirastot

Edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme.  

Toimintaamme ohjaavat lait sekä kahdeksan ministeriötä. Olemme ministeriöiden edustaja alueilla ja teemme niiltä saamiamme tehtäviä. 

Manner-Suomessa on kuusi aluehallintovirastoa. Ahvenanmaan aluehallintoviranomainen on Ahvenanmaan valtionvirasto.  

Aluehallintovirastojen yhteystiedot

Visiomme 

Kestävää tulevaisuutta tekemässä – yhdessä ja lähellä  

Arvomme 

Asiakaslähtöisyys

Palvelemme ennakoivasti, oikeudenmukaisesti, ripeästi ja näkökulmia yhteen sovittaen.  

Asiantuntijuus 

Tarjoamme asiakkaillemme parhaan asiantuntemuksen ja tiedon. Uudistamme aktiivisesti osaamistamme. 

Yhteistyö 

Työskentelemme yhdessä poikkihallinnollisesti, vastuullisesti ja tuloksellisesti. Kehitämme toimintaamme avoimesti kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. 

Strategiset painopisteemme 

  • turvaamme hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta
  • lisäämme elinvoimaa
  • toteutamme kestävää ja puhdasta siirtymää ja
  • edistämme varautumista ja kokonaisturvallisuutta
  • hyvinvoiva henkilöstö ja työyhteisö
  • erinomainen asiakaskokemus ja sidosryhmäyhteistyö sekä
  • digitalisoidut ja sujuvat prosessit.

Lakilinkit