Aluehallintovirastot

Edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme.  

Toimintaamme ohjaavat lait sekä kahdeksan ministeriötä. Olemme ministeriöiden edustaja alueilla ja teemme niiltä saamiamme tehtäviä. 

Manner-Suomessa on kuusi aluehallintovirastoa. Ahvenanmaan aluehallintoviranomainen on Ahvenanmaan valtionvirasto.  

Aluehallintovirastojen yhteystiedot

Visiomme 

Kestävää tulevaisuutta tekemässä – ihmisten ja alueiden parhaaksi  

Arvomme 

Asiakaslähtöisyys

Palvelemme ennakoivasti, oikeudenmukaisesti, ripeästi ja intressejä yhteen sovittaen.  

Asiantuntijuus 

Tarjoamme asiakkaillemme parhaan asiantuntemuksen ja tiedon. Uudistamme aktiivisesti osaamistamme. 

Yhteistyö 

Työskentelemme yhdessä vaikuttavasti ja tuloksellisesti hallinnon rajat ylittäen. Kehitämme toimintaamme avoimesti ja vuorovaikutuksessa kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa. 

Strategiset painopisteemme 

  • Turvaamme hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta 
  • Lisäämme elinvoimaa 
  • Tavoittelemme hiilineutraaliutta 
  • Asiakkuudet ja digitalisaatio 
  • Yhteiset toimintatavat ja kumppanuudet 
  • Henkilöstö ja työyhteisö 

Lakilinkit