Etsivä nuorisotyö 

Aluehallintovirasto edistää etsivän nuorisotyön toiminnan laajenemista koko maahan. Neuvomme ja järjestämme koulutusta sekä seuraamme etsivän nuorisotyön tilaa Suomessa.   
 
Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii yhdessä nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. 
 
Tavoitteena on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria sellaisten palvelujen ja tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja elämänhallintaa. Samoin nuoria autetaan pääsemään koulutukseen ja löytämään työtä. Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria, jotka haluavat vapaaehtoisesti osallistua tähän toimintaan.

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen. Lue lisää avustuksesta

Tuotamme tietoa etsivästä nuorisotyöstä 

Teemme etsivään nuorisotyöhön liittyviä raportteja ja tilastoja. Olemme koonneet niitä www.nuorisotilastot.fi-sivustollemme. Sivustolla on tietoa esimerkiksi siitä, kuinka paljon nuoria arvioidaan olevan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella, millaisia etsivän nuorisotyön asiakkaat ovat eri puolilla Suomea ja millaisiin palveluihin heitä on ohjattu. Tietoa on visualisoitu kuvien, graafien ja taulukoiden avulla.   

Etsivän nuorisotyön aluekoordinaattori 

Suomessa toimii etsivän nuorisotyön aluekoordinaattoreita, jotka tukevat oman alueensa etsiviä nuorisotyöntekijöitä. Aluekoordinaattori kokoaa yhteistyöverkoston, joka kehittää etsivää nuorisotyötä alueellaan. Aluekoordinaattorit tekevätkin tiivistä yhteistyötä aluehallintoviraston ja alueellisen työn kansallisen koordinaattorin kanssa. 

Etsivän nuorisotyön koordinaattorit

Lisätietoja

[email protected]

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kati Myyryläinen, ylitarkastaja, p. 0295 016 446
Kaija Blom, ylitarkastaja, p. 0295 016 265

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kirsi Kohonen, nuorisotoimen ylitarkastaja, p. 0295 016 514

Lapin aluehallintovirasto

Marja Hanni, nuorisotoimen ylitarkastaja, p. 0295 017 393

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Niclas Risku, nuorisotoimen ylitarkastaja, p. 0295 018 051

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Annika Palola, nuorisotoimen ylitarkastaja, p. 0205 018 817
Päivi Pienmäki-Jylhä, nuorisotoimen ylitarkastaja, p. 0295 018 819

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kirsi-Marja Stewart, nuorisotoimen ylitarkastaja, p. 0295 017 652

Yhteyshenkilö PAR-järjestelmä

Tuulikki Nieminen, suunnittelija, [email protected]

Yhteyshenkilö opetus- ja kulttuuriministeriössä

Merja Hilpinen, erityisasiantuntija, p. 02953 30418, [email protected]