Nuorisotyö kunnissa

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat nuorisolain mukaisesti kuntien tehtäviin. Kunnat järjestävät nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukevat nuorten kansalaistoimintaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee kunnallista nuorisotyötä valtionosuuksilla ja avustuksilla. 

Aluehallintovirastossa tuemme kuntien nuorisotyötä ja teemme yhteistyötä nuorisotyön alueellisissa verkostoissa. Myönnämme myös valtionavustuksia nuorisotyöhön.

Tuotamme tietoa kunnallisesta nuorisotyöstä

Teemme kunnalliseen nuorisotyöhön liittyviä raportteja ja tilastoja. Olemme koonneet niitä nuorisotilastot.fi-sivustollemme. Sivustolla on tietoa esimerkiksi siitä, millaisia nuorisotyön palveluita on saatavilla eri kunnissa. Tilastot perustuvat pääasiallisesti kuntien itse ilmoittamiin kyselyvastauksiin. Olemme visualisoineet sivustolle tietoa kuvien, graafien ja taulukoiden avulla.   

Nuorisotyön alueellinen koordinointi

Aluekoordinaattori tukee omalla toimialueellaan nuorisotyön osaamista ja laatua sekä jakaa aiheeseen liittyvää tietoa. Aluekoordinaattori kokoaa alueellisia yhteistyöverkostoja sekä järjestää tapaamisia ja yhteisiä tilaisuuksia. Teemme yhteistyötä aluekoordinaattorin kanssa nuorisotyön kehittämiseksi.

Rahoitamme aluehallintovirastosta nuorisotyön alueellista koordinointia nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen -avustusmuodolla. 

Koordinaattoreiden yhteystiedot alueittain

Salla Juha, koordinaattori
[email protected]
p. 040 626 7554

Tuija Palomäki 
Koordinaattori, Etelä-Pohjanmaan opisto
[email protected]
p. 0400 724 584

Heta Malinen
Nuorisotyön aluekoordinaattori
[email protected] 
p. 040 8313580 

Lasse Hinkula
Kainuun opisto
l[email protected] 
p. 0453470367

Pauliina Lahtinen 
Koordinaattori
[email protected]
p. 050 4620813

Ritva Saarikettu 
Klassisen nuorisotyön koordinaattori, kansainvälisten asiain koordinaattori
[email protected]
p. 0500 902 330

Mari Syväjärvi
Avoimen nuorisotyön koordinaattori
[email protected]
p. 040 768 7778

Antti Korhonen (hoitovapaa 1.6.─1.10.2021)
Nuorisotyön koordinaattori
[email protected] 
p. 0447151917

Sami Sorjonen (sijainen)
Nuorisotyön koordinaattori
[email protected]
P. 0447151953

Sanna Järvensivu 
Nuorisopalvelupäällikkö
[email protected] 
p. 034851926

Auli Mikkola
Nuorisotyön koordinaattori
[email protected]
p. 050 5423404  

Leena Koivisto
Nuorisotyön koordinaattori
[email protected]
p. 044 793 3223

Heli Veijola 
Projektipäällikkö, Nuorisotyön maakunnallinen koordinointi- hanke
[email protected]
p. 040 182 3811