Nuorten työpajatoiminta

Aluehallintoviraston nuorisotoimen tehtävänä on nuorten työpajatoiminnan edistäminen ja laajentaminen, ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen sekä työpajatoiminnan tilan seuraaminen Suomessa.  

Työpajatoiminta antaa nuorelle varhaista tukea yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. Työpaja tarjoaa nuorelle mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon, räätälöityyn polkuun koulutukseen sekä sen loppuun suorittamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa. Nuoria autetaan myös työpaikan löytämisessä.  

Myönnämme valtionavustuksia nuorten työpajatoimintaan. Avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä, jotta jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa.

Valtionavustukset

Nuorten työpajatoiminnan aluekoordinaatio

Aluekoordinaattori kehittää omalla toimialueellaan nuorten työpajatoimijoiden osaamista, työpajatoiminnan laatua ja jakaa aiheeseen liittyvää tietoa. Aluekoordinaattori kokoaa alueellisen yhteistyöverkoston sekä järjestää tapaamisia ja yhteisiä tilaisuuksia. Aluehallintovirasto tekee yhteistyötä aluekoordinaattorin kanssa nuorisotoimen kehittämisessä. 

Nuorten työpajatoiminta: Työpajojen alueellinen toiminta

Tuotamme tietoa nuorten työpajatoiminnasta

Teemme nuorten työpajatoimintaan liittyviä raportteja ja tilastoja. Olemme koonneet niitä nuorisotilastot.fi-sivustollemme. Sivustolla on tietoa työpajalla kävijöistä, työpajojen toimintamenetelmistä ja palveluista sekä pajatoiminnan vaikuttavuudesta. Tietoa on visualisoitu kuvien, graafien ja taulukoiden avulla.

www.nuorisotilastot.fi

Lisätietoja

[email protected]

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tiina Mattila, ylitarkastaja, p. 0295 016 555
Anu Mäkinen, ylitarkastaja, p. 0295 016 316

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Laura Oksanen, nuorisotoimen ylitarkastaja, p. 0295 016 150

Lapin aluehallintovirasto

Susanna Lammassaari, nuorisotoimentarkastaja, p. 0295 017 383

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Niclas Risku, nuorisotoimen ylitarkastaja, p. 0295 018 051

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Annika Palola, nuorisotoimen ylitarkastaja, p. 0295 018 817
Päivi Pienmäki-Jylhä, nuorisotoimen ylitarkastaja, p. 0295 018 819

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kirsi-Marja Stewart, nuorisotoimen ylitarkastaja, p. 0295 017 652

Yhteyshenkilö PAR-järjestelmä

Tuulikki Nieminen, suunnittelija, [email protected]

Yhteyshenkilö opetus- ja kulttuuriministeriössä

Merja Hilpinen, erityisasiantuntija, p. 02953 30418, [email protected]