Romaniasiat

Meihin voi ottaa yhteyttä kaikenlaisissa romaniasioissa. Työmme on hyvin asiakaslähtöistä. Jokaisessa aluehallintovirastossa on nimetty romaniasioiden suunnittelija.

Me muun muassa ohjaamme ja neuvomme romaniasioissa sekä koulutamme ja tiedotamme niistä. Työ painottuu sidosryhmätyöskentelyyn ja verkostoitumiseen eri viranomaisten ja romanitoimijoiden kanssa. Yhteistyötoimijoitamme ovat muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö, opetushallituksen romaniväestön koulutusryhmä, kunnat, romanityöryhmät ja romanijärjestöt sekä seurakunnat. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä sekä valtakunnallisen että alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien kanssa. Neuvottelukuntien sihteereinä toimivat aluehallintovirastojen romaniasioiden suunnittelijat.