Romaniasiat

Voit ottaa yhteyttä meihin kaikenlaisissa romaniasioissa. Työmme on hyvin asiakaslähtöistä. Jokaisessa aluehallintovirastossa on nimetty romaniasioiden suunnittelija, jonka tavoitat esimerkiksi kirjaamon kautta.

Kirjaamopalvelut

Me muun muassa ohjaamme ja neuvomme romaniasioissa sekä koulutamme ja tiedotamme niistä. Työ painottuu sidosryhmätyöskentelyyn ja verkostoitumiseen eri viranomaisten ja romanitoimijoiden kanssa. Yhteistyötoimijoitamme ovat muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö, opetushallituksen romaniväestön koulutusryhmä, kunnat, romanityöryhmät ja romanijärjestöt sekä seurakunnat. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä sekä valtakunnallisen että alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien kanssa. Neuvottelukuntien sihteereinä toimivat aluehallintovirastojen romaniasioiden suunnittelijat.

Katso myös: Henkilöasiakas - Ohjaus ja neuvonta - Romaniasiat