Henkilö pitää paloletkusta kiinni.

Pelastustoimi

Valvomme pelastustointa sekä pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa eri toimialueilla. Pelastustoimen palvelutaso perustuu alueen pelastustoimien laatimiin palvelutasopäätöksiin ja palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Valvomme myös ulkoisten pelastussuunnitelmien ja harjoitusten toteutumista toimialueillamme. 

Lisäksi tehtäviimme kuuluu

  • arvioida pelastustoimen palvelujen laatua, saatavuutta ja tasoa sisäministeriölle
  • laatia asiantuntija-arvio pelastustoimen palveluista hyvinvointialueittain ja valtakunnallisesti (lue lisää: pelastustoimen asiantuntija-arvio)
  • osallistua pelastuslaitosten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen yhteistoimintaa edistävien suuronnettomuusharjoitusten arviointiin erityistä vaaraa aiheuttavissa kohteissa
  • edistää toimialueilla eri tahojen yhteistyötä pelastustoimessa
  • hallinnoida ja ohjata metsäpalojen lentotähystystä (lue lisää: lentotähystykset)
  • hoitaa pelastustoimen valtionavustuksiin liittyvät tehtävät (lue lisää: pelastustoimen valtionavustukset).

Lisätietoa pelastustoimen valvonnasta

Lue lisää