Henkilö pitää paloletkusta kiinni.

Pelastustoimi

Valvomme pelastustointa sekä pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa eri toimialueilla. Pelastustoimen palvelutaso perustuu alueen pelastustoimien laatimiin palvelutasopäätöksiin ja palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Valvomme myös ulkoisten pelastussuunnitelmien ja harjoitusten toteutumista toimialueillamme. 

Lisäksi tehtäviimme kuuluu

  • raportoida pelastustoimen palvelujen saatavuudesta ja tasosta sisäministeriölle
  • avustaa sisäministeriötä pelastustoiminnan johtamisessa, tarvittavan tiedon hankinnassa ja tilannekuvan ylläpitämisessä
  • osallistua pelastuslaitosten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen yhteistoimintaa edistävien suuronnettomuusharjoitusten arviointiin suuronnettomuusvaarallisissa kohteissa
  • edistää toimialueilla eri tahojen yhteistyötä pelastustoimessa
  • hallinnoida ja ohjata metsäpalojen lentotähystystä (lue lisää: lentotähystykset)
  • hoitaa pelastustoimen valtionavustuksiin liittyvät tehtävät (lue lisää: pelastustoimen valtionavustukset).

Lisätietoa pelastustoimen valvonnasta

Lue lisää

Lakilinkit