Nainen on kyykyssä navetan käytävällä ja juttelee yhdelle lehmistä.

Eallit ja iskkuseallit

Mii oahpistit ja bearráigeahččat guovlohálddahusdoaimmahagas ealliid dearvvašvuođa ja buresveadjima dorvvasteapmái ásahuvvon láhkaásahusa ollašuhttima. Dasa lassin mii leat doaibmaválddálaš virgeoapmahaš muhtun ealliide laktáseaddji lohpe-, almmuhus- ja registrerenáššiin.

Iskkuseallit

Mii oahpistit ja bearráigeahččat

Mii oahpistit gielddaid ealliidsuodjalanbearráigeahču, oahpistit ja bearráigeahččat ealliiddávddaid dustema, ráhkadit álkit leavvi ealliiddávddaid guovlluguovdasaš cagganplána sihke dárbbu mielde álggahit doaibmabijuid ealliiddávdda, mii lea cagganláhkái, leavvama eastadeapmin ja duššadeapmin.

Loga lasi ealliidáššiid bearráigeahčus​​​​​​​