Nainen on kyykyssä navetan käytävällä ja juttelee yhdelle lehmistä.

Eläimet ja koe-eläimet

Aluehallintovirastossa ohjaamme ja valvomme eläinten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi säädetyn lainsäädännön toteutumista. Lisäksi olemme toimivaltainen viranomainen joissakin eläimiin liittyvissä lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintiasioissa.

Koe-eläimet

Lue lisää asiakasryhmiemme luvista, ilmoituksista ja hakemuksista:

Ohjaamme ja valvomme

Ohjaamme kuntien eläinsuojeluvalvontaa, ohjaamme ja valvomme eläintautien torjuntaa, laadimme helposti leviävien eläintautien alueellisen vastustamissuunnitelman sekä ryhdymme tarvittaessa toimenpiteisiin vastustettavan eläintaudin leviämisen ehkäisemiseksi ja hävittämiseksi.

Lue lisää eläinasioiden valvonnasta:

Lakilinkit