Nainen kirjoittaa muistiinpanoja.

 

Toimintaperiaatteemme

Tulosohjauksemme keskeiset asiakirjat ovat strategia-asiakirja ja tulossopimus. 

Suunnittelu ja seuranta

Aluehallintovirastot ovat keskeinen toimija alueilla suomalaisessa yhteiskunnassa. Siksi meillä on merkittäviä mahdollisuuksia edistää kestävää kehitystä. 

Vastuullisuus aluehallintovirastossa