Regionförvaltningsverkens personal 2020 

Antal anställda 2018−2020

 • 2018: 1 203 personer
 • 2019: 1 250 personer
 • 2020: 1 260 personer

Könsfördelning 2020

 • män 436 (34,6 %)
 • kvinnor 824 (65,4 %)

Fastanställda och visstidsanställda 2018−2020

 • 2018: 85,6 % och 14,4 %
 • 2019: 87,2 % och 12,8 %
 • 2020: 87,9 % och 121 %

Hel- och deltidsanställda 2018−2020

 • 2018: 92,9 % och 7,1 %
 • 2019: 93,7 % och 6,3 %
 • 2020: 94,0 % och 6,0 %

Medelålder 2018−2020

 • 2018: 50,3 år
 • 2019: 49,9 år
 • 2020: 49,4 år

Personer 31.12.2020

 • Södra Finland 536
 • Östra Finland 137
 • Lappland 43
 • Sydvästra Finland 139
 • Västra och Inre Finland 258
 • Norra Finland 147

Årsv. pris 2018−2020

 • 2018: 60 448 e
 • 2019: 63 189 e
 • 2020: 64 095 e

Utbildning 2020

 • högre högskolenivå / forskarutbildning: 58,6 %
 • lägsta högre nivå och lägre högskolenivå: 29,9 %
 • mellannivå: 9,4 %
 • grundnivå och okänd: 2,1 %

Arbetshälsa 2019−2020 (asteikko 0−4)

 • arbetstillfredsställelse 2018: 3,63
 • arbetstillfredsställelse 2019: 3,68
 • arbetstillfredsställelse 2020: 3,73
 • ledarskapsindex 2020: 3,52

Sjukfrånvaro i arbetsdagar / årsv.

(2020: 8 750 arbetsdagas)

 • 2018: 9,3
 • 2019: 9,0
 • 2020: 7,2

Årsv. anvarsområden 2020

 • specialiserade enheter 13,9
 • överdirektörerna och ledningens stöd 27,4
 • räddningsväsende och beredskap 36,1
 • undervisnings- och kultusväsendet 100,5
 • förvaltnings- och utvecklingstjänster 117,7
 • miljötillstånd 143,0
 • basservice, rättskydd och tillstånd 380,3
 • arbetarskyddet 404,1