Aluehallintovirastojen henkilöstö 2020

Henkilöstön määrä 2018−2020

 • 2018: 1 203 henkilöä
 • 2019: 1 250 henkilöä
 • 2020: 1 260 henkilöä

Sukupuolijakauma 2020

 • miehiä 436 (34,6 %)
 • naisia 824 (65,4 %)

Vakituiset ja määräaikaiset 2018−2020

 • 2018: 85,6 % ja 14,4 %
 • 2019: 87,2 % ja 12,8 %
 • 2020: 87,9 % ja 121 %

Kokoaikaiset ja osa-aikaiset 2018−2020

 • 2018: 92,9 % ja 7,1 %
 • 2019: 93,7 % ja 6,3 %
 • 2020: 94,0 % ja 6,0 %

Keski-ikä 2018−2020

 • 2018: 50,3 vuotta
 • 2019: 49,9 vuotta
 • 2020: 49,4 vuotta

Aluehallintovirastojen henkilöstömäärä 31.12.2020

 • Etelä-Suomi 536
 • Itä-Suomi 137
 • Lappi 43
 • Lounais-Suomi 139
 • Länsi- ja Sisä-Suomi 258
 • Pohjois-Suomi 147

Henkilötyövuoden hinta 2018−2020

 • 2018: 60 448 e
 • 2019: 63 189 e
 • 2020: 64 095 e

Koulutustaso 2020

 • ylempi korkeakouluaste / tutkijakoulutus: 58,6 %
 • alin korkea-aste ja alempi korkeakouluaste: 29,9 %
 • keskiaste: 9,4 %
 • perusaste ja tuntematon: 2,1 %

Työhyvinvointi 2019−2020 (asteikko 0−4)

 • työtyytyväisyys 2018: 3,63
 • työtyytyväisyys 2019: 3,68
 • työtyytyväisyys 2020: 3,73
 • johtajuusindeksi 2020: 3,52

Sairauspoissaolot työpäivinä / henkilötyövuosi

(2020: 8 750 työpäivää)

 • 2018: 9,3
 • 2019: 9,0
 • 2020: 7,2

Henkilötyövuosien jakautuminen 2020

 • erikoistumisyksiköt 13,9
 • ylijohtajat ja johdon tuet 27,4
 • pelastustoimi ja varautuminen 36,1
 • opetus- ja kulttuuritoimi 100,5
 • hallinto- ja kehittämispalvelut 117,7
 • ympäristöluvat 143,0
 • peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 380,3
 • työsuojelu 404,1