Yleistiedoksiannot Länsi- ja Sisä-Suomi

 

18.4.2024

Yleistiedoksianto Matti Peltonen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on 20.2.2024 tehnyt päätöksen uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi asiassa LSSAVI/10057/2022. Päätös koskee yritystä Matti Peltonen (Y-tunnus 1869817-9). 

Päätös on nähtävillä asianosaiselle 27.5.2024 saakka virka-aikana klo 8 – 16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen Tampereen toimipaikassa osoitteessa Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere. 

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 18.4.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

15.4.2024

Yleistiedoksianto Kalle Vahtikari

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue on antanut päätöksen 12.4.2024 koskien eläinten tunnistamis- ja rekisteröintivalvonnan seuraamusmaksun määräämistä Kalle Vahtikarille (LSSAVI/2364/2024). Päätös on saatavilla asiaosaisen pyynnöstä erikseen sovittavana ajankohtana ajalla 15.4.2024-15.5.2024 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen Jyväskylän toimipisteen (Hannikaisenkatu 47, 40100 Jyväskylä) sihteeri Merja Räsäseltä p. 0295 018 586, sp. [email protected].

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 15.4.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

 

18.3.2024

Yleistiedoksianto Kuljetusliike Tuomaala Oy

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on 30.12.2023 laatinut kuulemiskirjeen asiassa LSSAVI/14661/2022. Kuuleminen koskee työnantajaa Kuljetusliike Tuomaala Oy (Y-tunnus 2400967-5).

Päätös on nähtävillä asianosaisille 8.4.2024 saakka virka-aikana klo 8–16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen Tampereen toimipaikassa osoitteessa Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere.

Työnantaja voi vastata kuulemiseen sen nähtävilläolon ajan toimittamalla selvityksen sähköisesti osoitteeseen [email protected] tai postilla osoitteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue, PL 10, 13035 AVI.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 18.3.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.


Mistä löydän vanhoja päätöksiä?

Jos päätös ei enää ole nähtävillä verkkosivuilla, voit pyytää sitä kirjaamostamme. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen