Yleistiedoksiannot Länsi- ja Sisä-Suomi

11.9.2023

Yleistiedoksianto Merja Diazille

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue on 12.5.2023 antanut päätöksen asiassa LSSAVI/6987/2023. Päätös koskee eläintautivalvonnan sekä eläinten tunnistamis- ja rekisteröintivalvonnan seuraamusmaksun määräämistä Merja Diazille. Päätös on nähtävillä asianosaiselle 12.10.2023 saakka Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen Vaasan toimipaikassa osoitteessa Wolffintie 35, Vaasa klo 8–16.15.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 12.9.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. 


Mistä löydän vanhoja päätöksiä?

Jos päätös ei enää ole nähtävillä verkkosivuilla, voit pyytää sitä kirjaamostamme. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen