Yleistiedoksiannot Länsi- ja Sisä-Suomi

 

27.12.2022

Yleistiedoksianto Amissa Oy:lle

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on 15.9.2022 tehnyt päätöksen uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi asiassa LSSAVI/20158/2021. Päätös koskee Amissa Oy:tä (Y-tunnus 2840442-9).

Päätös on nähtävillä asianosaiselle 3.2.2023 saakka Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen Tampereen toimipaikassa osoitteessa Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere klo 8 – 16.15.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 27.12.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Ilmoitusta on päivitetty 4.1.2023:  Tiedoksianto on nähtävillä 3.2.2023 saakka. 


Mistä löydän vanhoja päätöksiä?

Jos päätös ei enää ole nähtävillä verkkosivuilla, voit pyytää sitä kirjaamostamme. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen