Yleistiedoksiannot Länsi- ja Sisä-Suomi

14.1.2022

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 14.1.2022 asiassa on LSSAVI/486/2022 antama tartuntatautilain 58 g §:n mukainen päätös on 30.1.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätös koskee tartuntatautilain 58 g §:n mukaista määräystä tilojen sulkemisesta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 14.1.2022. Edellä mainittujen päätösten tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/486/2022 | Kunnat |
Valitusosoitus


14.1.2022

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 14.1.2022 asiassa LSSAVI/485/2022 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös on 7.2.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 14.1.2022. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/485/2022 | Kunnat |
Valitusosoitus


   

10.1.2022

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on 15.12.2020 tehnyt päätöksen räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyttä koskevan hakemuksen hylkäämisestä ja ylipanostajan pätevyyskirjan peruuttamisesta. LSSAVI/14285/2020.

Päätöksen kohteena on Pietarinen, Turo Ilmari.

Päätös on nähtävillä asianosaiselle 16.2.2022 saakka Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen Tampereen toimipaikassa osoitteessa Yliopistonkatu 38, Tampere.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 10.1.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 


7.1.2022

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 7.1.2022 asiassa LSSAVI/139/2022 antama päätös on 22.1.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n ja 58 g §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä sekä tilojen sulkemista Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja Punkalaitumen kunnan alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 7.1.2022. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/139/2022 | Kunnat |
Valitusosoitus

​​​​​​4.1.2022

Ilmoitus päätösten nähtävillä olemisesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 4.1.2022 asiassa LSSAVI/38/2022 antama päätös on 31.1.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätös koskee tartuntatautilain 58 d §:n mukaista määräystä yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytöstä Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 4.1.2022. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/38/2022 | Kunnat
Valitusosoitus

4.1.2022

Ilmoitus päätösten nähtävillä olemisesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 4.1.2022 asiassa LSSAVI/20403/2021 antama päätös on 31.1.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätös koskee tartuntatautilain 58 d §:n mukaista määräystä yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytöstä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 4.1.2022. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/20403/2021 | Kunnat
Valitusosoitus

31.12.2021

Ilmoitus päätösten nähtävillä olemisesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 31.12.2021 asiassa LSSAVI/20402/2021 antama päätös on 31.1.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa
Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella.
Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 31.12.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/20402/2021 | Kunnat
Valitusosoitus

31.12.2021

Ilmoitus päätösten nähtävillä olemisesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 31.12.2021 asiassa LSSAVI/20452/2021 antama päätös on 31.1.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa
Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella.
Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 31.12.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/20452/2021 | Kunnat
Valitusosoitus


30.12.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 30.12.2021 asiassa LSSAVI/20504/2021 antama tartuntatautilain 16 §:n mukainen päätös on 30.1.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Wolffintie 35, 65100 Vaasa.

Päätös koskee tartuntatautilain 16 §:n mukaisen määräyksen kumoamista pakollisesta terveystarkastuksesta alueen rajanylityspaikkojen kautta Suomeen saapuville henkilöille.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 30.12.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/20504/2021 | Valitusosoitus


29.12.2021

Ilmoitus päätösten nähtävillä olemisesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 29.12.2021 asiassa LSSAVI/20199/2021 antama tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös on 30.1.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätös koskee tartuntatautilain 58 d §:n mukaista määräystä yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytöstä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja Punkalaitumen kunnan alueilla.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 29.12.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/20199/2021 | Kunnat
Valitusosoitus


28.12.2021

Ilmoitus päätösten nähtävillä olemisesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 28.12.2021 asiassa LSSAVI/20299/2021 antama päätös on 30.1.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa

Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella.
Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 28.12.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/18864/2021 | Kunnat
Valitusosoitus


23.12.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 23.12.2021 asiassa on LSSAVI/20017/2021 antamat tartuntatautilain 58 § ja 58 g §:n mukaiset päätökset ovat 24.1.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätökset koskevat tartuntatautilain 58 §:n ja 58 g §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä sekä tilojen sulkemista Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja Punkalaitumen kunnan alueelle.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 23.12.2021. Edellä mainittujen päätösten tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/20017/2021 (31.12.2021 korjattu versio) | Kunnat | Valitusosoitus


23.12.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 23.12.2021 asiassa LSSAVI/20200/2021 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös on 24.1.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätökset koskevat tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 23.12.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/20200/2021 | Kunnat
Valitusosoitus


17.12.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 17.12.2021 asiassa LSSAVI/19876/2021 antama tartuntatautilain 16 §:n mukainen päätös on 31.1.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätös koskee tartuntatautilain 16 §:n mukaista määräystä pakollisesta terveystarkastuksesta alueen rajanylityspaikkojen kautta Suomeen saapuville henkilöille.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 17.12.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus


16.12.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 16.12.2021 asiassa LSSAVI/19688/2021 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös on 19.1.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 16.12.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/19688/2021 | Kunnat | Valitusosoitus


​9.12.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 9.12.2021 asiassa LSSAVI/19242/2021 antama tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös on 31.12.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätös koskee tartuntatautilain 58 d §:n mukaista määräystä yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytöstä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Punkalaitumen kuntien alueilla.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 9.12.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/19242/2021 | Kunnat | Valitusosoitus


  3.12.2021

Ilmoitus päätösten nähtävillä olemisesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

KUMOTAAN päätöksillä 23.12.2021 LSSAVI/20200/2021 tämän LSSAVI/18863/2021 osalta, päätöksellä LSSAVI/20017/2021 tämän LSSAVI/18864/2021 osalta ja päätöksellä 28.12.2021 LSSAVI/20299/2021 tämän LSSAVI/18865/2021 osalta.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 3.12.2021 asioissa LSSAVI/18671/18863/18864/18865/2021 antamat tartuntatautilain 58 §:n mukaiset päätökset ovat 5.1.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätökset koskevat tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä Keski-Suomen / Etelä-Pohjanmaan / Pirkanmaan / Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 3.12.2021. Edellä mainittujen päätösten tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/18671/2021 | Kunnat
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/18863/2021 | Kunnat
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/18864/2021 | Kunnat
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/18865/2021 | Kunnat
Valitusosoitus


1.12.2021 

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 1.12.2021 asiassa LSSAVI/18844/2021 antama tartuntatautilain 16 §:n mukainen päätös on 31.12.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätös koskee tartuntatautilain 16 §:n mukaista määräystä pakollisesta terveystarkastuksesta alueen rajanylityspaikkojen kautta Suomeen saapuville henkilöille.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 1.12.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus


25.11.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 25.11.2021 asiassa LSSAVI/17760/2021 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös on 19.12.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 25.11.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus | Kunnat


  

23.11.2021

Ilmoitus päätösten nähtävillä olemisesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on 18.6.2021 tehnyt päätöksen uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi LSSAVI/9247/2020.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on 18.6.2021 tehnyt päätöksen uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi LSSAVI/8112/2020.

Päätökset koskevat Pump-Mix Nord Oy (Y-tunnus 2286441-6).

Päätös on nähtävillä asianosaiselle 30.12.2021 saakka Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen Tampereen toimipaikassa osoitteessa Yliopistonkatu 38, Tampere.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 23.11.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.


22.11.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 22.11.2021 asiassa LSSAVI/17864/2021 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös on 19.12.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 22.11.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus | Kunnat


12.11.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 12.11.2021 asiassa LSSAVI/16930/2021 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös on 12.12.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 12.11.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus | Kunnat 

12.11.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 12.11.2021 asiassa LSSAVI/17067/2021 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös on 12.12.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 12.11.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus | Kunnat 


Mistä löydän vanhoja päätöksiä?

Jos päätös ei enää ole nähtävillä verkkosivuilla, voit pyytää sitä kirjaamostamme. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen