Yleistiedoksiannot Lounais-Suomi

5.5.2022

Ilmoitus asianosaisen kuulemisasiakirjojen nähtävillä olemisesta Lounais-Suomen aluehallintovirastossa

Lounais-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue on 5.5.2022 tehnyt alkoholilain (1102/2017) mukaisen asianosaisen kuulemisen asiassa AVI/307 99 10 2022 170. Anniskelun puolivuosi-ilmoituksen ilmoittamatta jättäminen. Asianosaisen kuuleminen koskee Miocina Oy:tä (Y-tunnus: 3137799-4).

Asianosaisen kuulemiseen liittyvät asiakirjat on nähtävillä asianosaiselle 26.5.2022 saakka Lounais-Suomen aluehallintoviraston Turun toimipaikassa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, Turku.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 5.5.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.


1.4.2022

Ilmoitus anniskeluluvan pysyvän peruuttamisen nähtävillä olemisesta Lounais-Suomen aluehallintovirastossa

Lounais-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue on 1.4.2022 tehnyt alkoholilain (1102/2017) mukaisen päätöksen asiassa AVI/22 99 2022 170. Päätöksenä on anniskeluluvan pysyvä peruuttaminen. Anniskeluluvan pysyvä peruuttaminen koskee Fast Taksi Oy:tä (Y-tunnus: 2932815-7).

Päätös on nähtävillä asianosaiselle 9.5.2022 saakka Lounais-Suomen aluehallintoviraston Turun toimipaikassa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, Turku. 

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 1.4.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. 


Mistä löydän vanhoja päätöksiä?

Jos päätös ei enää ole nähtävillä verkkosivuilla, voit pyytää sitä kirjaamostamme. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen