Yleistiedoksiannot Lounais-Suomi

29.11.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lounais-Suomen aluehallintovirastossa

Lounais-Suomen aluehallintoviraston 29.11.2021 asiassa LSAVI/13563/2021 antama tartuntatautilain 16 §:n mukainen päätös on 31.12.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Lounais-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Päätös koskee tartuntatautilain 16 §:n mukaista määräystä pakollisesta terveystarkastuksesta Porin lentoaseman rajanylityspaikan kautta Suomeen saapuville henkilöille.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 29.11.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus

 

29.11.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lounais-Suomen aluehallintovirastossa

Lounais-Suomen aluehallintoviraston 29.11.2021 asiassa LSAVI/13563/2021 antama tartuntatautilain 15 §:n mukainen päätös on 31.12.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Lounais-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Päätös koskee tartuntatautilain 15 §:n mukaista määräystä pakollisesta terveystarkastuksesta Porin lentoaseman rajanylityspaikan kautta Suomeen saapuville henkilöille.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 29.11.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus


27.11.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lounais-Suomen aluehallintovirastossa

Lounais-Suomen aluehallintoviraston 27.11.2021 asiassa LSAVI/12283/2021 antama tartuntatautilain 15 §:n mukainen päätös on 31.12.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Lounais-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Päätös koskee tartuntatautilain 15 §:n mukaista määräystä pakollisesta terveystarkastuksesta alueen rajanylityspaikkojen kautta Suomeen saapuville henkilöille.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 27.11.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus

27.11.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lounais-Suomen aluehallintovirastossa

Lounais-Suomen aluehallintoviraston 27.11.2021 asiassa LSAVI/12283/2021 antama tartuntatautilain 16 §:n mukainen päätös on 31.12.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Lounais-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Päätös koskee tartuntatautilain 16 §:n mukaista määräystä pakollisesta terveystarkastuksesta alueen rajanylityspaikkojen kautta Suomeen saapuville henkilöille.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 27.11.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus


19.11.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lounais-Suomen aluehallintovirastossa

Lounais-Suomen aluehallintoviraston 19.11.2021 asiassa LSAVI/12283/2021 antama päätös on 22.12.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Lounais-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Päätös koskee kokoontumisrajoitusten määräämistä Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 19.11.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus | Kunnat

19.11.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lounais-Suomen aluehallintovirastossa

Lounais-Suomen aluehallintoviraston 18.11.2021 asiassa LSAVI/5543/2021 antama päätös on 18.12.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Lounais-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Päätös koskee Satakunnan alueen pelastustoimen toimintavalmiudessa havaitun huomattavan epäkohdan korjaamista.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 19.11.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös


16.11.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lounais-Suomen aluehallintovirastossa

Lounais-Suomen aluehallintoviraston 15.11.2021 asiassa LSAVI/12282/2021 antama päätös on 14.12.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Lounais-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Päätös koskee kokoontumisrajoitusten määräämistä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 16.11.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus | Kunnat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) lausunto 8.11.2021
VSSHP:n lausunto 10.11.2021
VSSHP:n täydennys lausuntoon 15.11.2021


13.10.2021 

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lounais-Suomen aluehallintovirastossa

Lounais-Suomen aluehallintoviraston 13.10.2021 asiassa LSAVI/11076/2021 antama päätös on 12.11.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Lounais-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Päätös koskee pakollisten terveystarkastusten järjestämistä ja terveystarkastuksiin osallistumista Rauman kunnan alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 13.10.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus


12.10.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lounais-Suomen aluehallintovirastossa

Lounais-Suomen aluehallintoviraston 12.10.2021 asiassa LSAVI/11075/2021 antama päätös on 11.11.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Lounais-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Päätös koskee pakollisten terveystarkastusten järjestämistä ja terveystarkastuksiin osallistumista Turun ja Kaarinan kuntien alueilla.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 12.10.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus


1.10.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lounais-Suomen aluehallintovirastossa

Lounais-Suomen aluehallintoviraston 1.10.2021 asiassa LSAVI/7978/2021 antama päätös 1 A on 3.11.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Lounais-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Päätös koskee aluevaalilautakunnan asettamista Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 4.10.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus


27.9.2021

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lounais-Suomen aluehallintovirastossa

Lounais-Suomen aluehallintoviraston 27.9.2021 asiassa LSAVI/7978/2021 antama päätös 1 B on 3.11.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Lounais-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Päätös koskee aluevaalilautakunnan asettamista Satakunnan hyvinvointialueelle.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 4.10.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus


Mistä löydän vanhoja päätöksiä?

Jos päätös ei enää ole nähtävillä verkkosivuilla, voit pyytää sitä kirjaamostamme. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen