Yleistiedoksiannot Lounais-Suomi

2.12.2022

Ilmoitus uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on kuullut yritystä Ställningsbyggarna i Nord OÜ (y-tunnus 3194384-5) uhkasakosta ennen uhkasakon tuomitsemista asiassa LSAVI/11191/2021. 

Uhkasakkokuulemisen määräaika päättyi 16.11.2022. Kuuleminen toimitettiin yleistiedoksiantona, joka julkaistiin 26.10.2022 aluehallintoviraston verkkosivuilla sekä Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen Turun toimipaikassa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Tiedoksisaanti katsotaan tapahtuneen 2.11.2022. 

Koska yritys Ställningsbyggarna i Nord ei noudattanut päätöksessä olleita velvoitteita, tuomitsee Lounais-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue tällä päätöksellä yrityksen Ställningsbyggarna i Nord 9 000 euron sakkoon.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 2.12.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. Päätöksestä saa valittaa Turun hallinto-oikeuteen viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun aluehallintoviraston päätös on saatu tiedoksi.


Mistä löydän vanhoja päätöksiä?

Jos päätös ei enää ole nähtävillä verkkosivuilla, voit pyytää sitä kirjaamostamme. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen