Yleistiedoksiannot Lounais-Suomi

22.8.2022

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lounais-Suomen aluehallintovirastossa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue on 3.5.2022 tehnyt päätöksen velvoitteen ja uhkasakon asettamisesta LSAVI/11191/2021. Päätös koskee yritystä Ställningsbyggarna i Nord OÜ (y-tunnus 3194384-5). 

Päätös on nähtävillä asianosaisille 28.9.2022 saakka virka-aikana klo 8–16.15 Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen Turun toimipaikassa, osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, Turku.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 22.8.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.


Mistä löydän vanhoja päätöksiä?

Jos päätös ei enää ole nähtävillä verkkosivuilla, voit pyytää sitä kirjaamostamme. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen