Yleistiedoksiannot Etelä-Suomi

12.1.2023

Yleistiedoksianto DMA Betonityöt Oy:lle

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on 18.5.2021 tehnyt DMA Betonityöt Oy:tä (Y-tunnus 2827176-9) koskevan tarkastuskertomuksen (Tark.nro. 2020/13901).
Tarkastuskertomus ja salassa pidettävä liite on nähtävillä asianosaiselle 20.1.2023 saakka Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen Helsingin toimipaikassa osoitteessa Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.
Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 12.1.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

11.1.2023

Yleistiedoksianto Parkners Oy:lle

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on 18.8.2021 lähetetyssä kuulemisessa ESAVI/27630/2021 pyrkinyt antamaan PARKNERS OY:lle (Y-tunnus 2477367-3) mahdollisuuden antaa oma näkemyksensä havaittuihin puutteisiin ennen laiminlyöntimaksun määräämistä.

Kuuleminen on nähtävillä asianosaiselle 10.2.2023 saakka Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen Helsingin toimipaikassa osoitteessa Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 11.1.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulemiseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.


29.11.2022

Yleistiedoksianto Finance 247 Finland Oy:lle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antaa hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla yleistiedoksiantona tiedoksi Finance 247 Finland Oy:lle päätöksen, joka koskee Finance 247 Finland Oy:n poistamista luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteristä. Asia on käsitelty diaarinumerolla ESAVI/4082/2021.

Päätös on 29.12.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8:00–16:15 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna. Päätöstä voi tiedustella myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamosta, [email protected]

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 29.11.2022. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.


3.10.2022

Yleistiedoksianto Finance 247 Finland Oy:lle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antaa hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla yleistiedoksiantona tiedoksi Finance 247 Finland Oy:lle vastinepyynnön rekisteristä poistamiseen liittyvässä asiassa. Asiaa käsitellään diaarinumerolla ESAVI/4082/2021.

Kuulemiskirje on 3.11.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8:00–16:15 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna. Päätöstä voi tiedustella myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamosta, [email protected]

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 3.10.2022. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.
 


19.9.2022

Yleistiedoksianto Crazy Valhalla Club Oy:lle

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on 23.2.2022 tehnyt työvuoroluettelon ja työaikakirjanpidon laadintaa sekä palkkalaskelmien antamista koskevan päätöksen asiassa ESAVI/38681/2021. Päätös koskee CRAZY VALHALLA CLUB Oy:tä (Y-tunnus 2959123-8).

Päätös on nähtävillä asianosaiselle 23.10.2022 saakka Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen Helsingin toimipaikassa osoitteessa Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 19.9.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista

 


Mistä löydän vanhoja päätöksiä?

Jos päätös ei enää ole nähtävillä verkkosivuilla, voit pyytää sitä kirjaamostamme. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen