Yleistiedoksiannot Etelä-Suomi

12.6.2024

Yleistiedoksianto CSA Rakkenus Oy

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on 23.2.204 tehnyt työaikakirjanpidon ja työvuoroluetteloiden merkintöjä, työsopimuksen päättymispäivämäärää ja irtisanomisen tai purkamisen syitä, palkkalaskelmien ja työtodistuksen antamista koskevan päätöksen asiassa ESAVI/48048/2023. Päätös koskee CSA Rakkenus Oy:tä (Y-tunnus 3293118-4).

Päätös on nähtävillä asianosaiselle 17.7.2024 saakka Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen Helsingin toimipaikassa osoitteessa Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 12.6.204. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

3.6.2024

Yleistiedoksianto Est Mercor Oü

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on 26.6.2023 tehnyt Laiminlyöntimaksua koskevan päätöksen asiassa ESAVI/37577/2022. Päätös koskee yritystä Est Mercor Oü (y-tunnus 3005079-7, Viron rekisteritunnus 12930023).

Päätös on nähtävillä asianosaiselle 1.7.2024 saakka Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen Helsingin toimipaikassa osoitteessa Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 3.6.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

17.5.2024

Yleistiedoksianto Rakennus Trowe Oy

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on 20.2.2024 tehnyt työtodistuksen antamisesta, työsuhteen päättymisen syystä ja vuosilomakirjanpidon antamisesta koskevan päätöksen asiassa ESAVI/8091/2023. Päätös koskee Rakennus Trowe Oy:tä (Y-tunnus 1566709-4).

Päätös on nähtävillä asianosaiselle 21.6.2024 saakka Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen Helsingin toimipaikassa osoitteessa Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 17.5.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.


Mistä löydän vanhoja päätöksiä?

Jos päätös ei enää ole nähtävillä verkkosivuilla, voit pyytää sitä kirjaamostamme. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen