Yleistiedoksiannot Etelä-Suomi

16.11.2023

Yleistiedoksianto Amalgam Oy

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on 20.6.2023 tehnyt päätöksen asiassa ESAVI/14091/2023. Päätös koskee Amalgam Oy:tä (Y-tunnus 3317865-7).

Päätös on nähtävillä asianosaiselle 18.12.2023 saakka Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen Helsingin toimipaikassa osoitteessa Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 16.11.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Etelä-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.


10.11.2023

Yleistiedoksianto Telrex Oy

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on 3.8.2023 tehnyt päätökset asioissa ESAVI/19477/2023 ja ESAVI/19482/2023. Päätökset koskevat yritystä Telrex Oy (Y-tunnus 2939073-5).

Päätökset ovat nähtävillä asianosaiselle 11.12.2023 saakka Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen Helsingin toimipaikassa Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 10.11.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.


Mistä löydän vanhoja päätöksiä?

Jos päätös ei enää ole nähtävillä verkkosivuilla, voit pyytää sitä kirjaamostamme. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen