Yleistiedoksiannot Etelä-Suomi


19.9.2022

Yleistiedoksianto Crazy Valhalla Club Oy:lle

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on 23.2.2022 tehnyt työvuoroluettelon ja työaikakirjanpidon laadintaa sekä palkkalaskelmien antamista koskevan päätöksen asiassa ESAVI/38681/2021. Päätös koskee CRAZY VALHALLA CLUB Oy:tä (Y-tunnus 2959123-8).

Päätös on nähtävillä asianosaiselle 23.10.2022 saakka Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen Helsingin toimipaikassa osoitteessa Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 19.9.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista


19.9.2022

Yleistiedoksianto Icon RE Oy:lle

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on 25.2.2022 tehnyt tilaajavastuulain mukaisen kuulemisen asiassa ESAVI/7724/2022. Kuuleminen koskee Icon RE Oy:tä (Y-tunnus 2716238-4).

Kuuleminen on nähtävillä asianosaiselle 21.10.2022 saakka Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen Helsingin toimipaikassa osoitteessa Ratapihantie 9, 00520 Helsinki. 

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 19.9.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulemiseen on toimitettava kirjallinen vastine 2 viikon kuluessa tiedoksisaannista. 
 


15.8.2022

Yleistiedoksianto Transaktio Suomi Oy:lle

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto on poistanut välitysliikkeen Transaktio Suomi Oy (2821900-4) välitysliikerekisteristä. Yhtiö on kaupparekisteriotteen mukaan lakannut 14.7.2021, minkä vuoksi päätöstä ei ole voitu toimittaa yhtiölle. Asia on käsitelty diaarinumerolla ESAVI/32537/2022.


15.8.2022

Yleistiedoksianto Kiinteistönvälitys Merja Pulkkinen Oy:lle

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto on poistanut välitysliikkeen Kiinteistönvälitys Merja Pulkkinen Oy välitysliikerekisteristä. Yhtiö on kaupparekisteriotteen mukaan lakannut 15.07.2021, minkä vuoksi päätöstä ei ole voitu toimittaa yhtiölle. Asia on käsitelty diaarinumerolla ESAVI/20486/2022.


15.8.2022

Yleistiedoksianto Boutique LKV Oy:lle

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto on poistanut välitysliikkeen Boutique LKV Oy välitysliikerekisteristä. Yhtiö on kaupparekisteriotteen mukaan lakannut 16.12.2019, minkä vuoksi päätöstä ei ole voitu toimittaa yhtiölle. Asia on käsitelty diaarinumerolla ESAVI/30578/2022.


15.8.2022

Yleistiedoksianto Tuohikorpi Oy:lle

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto on poistanut välitysliikkeen Tuohikorpi Oy välitysliikerekisteristä. Yhtiö on kaupparekisteriotteen mukaan lakannut 22.11.2021, minkä vuoksi päätöstä ei ole voitu toimittaa yhtiölle. Asia on käsitelty diaarinumerolla ESAVI/30580/2022.


8.8.2022

Yleistiedoksianto Finance 247 Finland Oy:lle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antaa seuraavan asiakirjan tiedoksi Finance 247 Finland Oy:lle hallintolain mukaisena yleistiedoksiantona.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 8.8.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Liitteet: Asiakirja ESAVI/4082/2021


 

Mistä löydän vanhoja päätöksiä?

 

Jos päätös ei enää ole nähtävillä verkkosivuilla, voit pyytää sitä kirjaamostamme. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen