Yleistiedoksiannot Etelä-Suomi


23.2.2022

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto on poistanut Suomen Ennakkopalautus Oy:n luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteristä.  Suomen Ennakkopalautus Oy on kaupparekisteriotteen mukaan lakannut 1.3.2021, minkä vuoksi päätöstä ei ole voitu toimittaa yhtiölle. Asia on käsitelty diaarinumerolla ESAVI/7532/2022.

Päätös on 23.3.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna. Päätöstä voi tiedustella myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamosta, [email protected]

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 23.2.2022. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.


Mistä löydän vanhoja päätöksiä?

Jos päätös ei enää ole nähtävillä verkkosivuilla, voit pyytää sitä kirjaamostamme. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen