Offentliga delgivningar

9.4.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 9 april 2021 i ärendet ESAVI/12122/2021 meddelat ett beslut enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 28 april 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Helsingfors och Nylands samt Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 12.4.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


8.4.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 8 april 2021 i ärendet ESAVI/12044/2021 meddelat ett beslut enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 23 april 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 9.4.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning 


8.4.2021

Meddelande om hörande som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 8 april 2021 gjort ett hörande enligt alkohollagen (1102/2017) i ärendet AVI/22 99 2021 170. Hörandet gäller en enskild näringsidkare DNC TEAM – Ayhan Dinc (FO-nummer: 3108111-4).

Hörandet finns till påseende för parten till och med den 29 april 2021 i Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsställe i Åbo vid adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Hörandet kunde inte levereras till parten på något annat sätt. Ärendet kan avgöras efter att den utsatta tiden har gått ut även om inget bemötande har getts.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 8 april 2021. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. 


1.4.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 1 april 2021 i ärendet LSAVI/3704/2021 meddelat ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 30 april 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland vid adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett föreläggande om att delta i obligatorisk hälsokontroll enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 1 april 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning


31.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 31 mars 2021 i ärendet ESAVI/10260/2021 meddelat ett beslut enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 14 april 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 9.4.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning 


31.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 31 mars 2021 i ärendet ESAVI/10258/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 30 april 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 9.4.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


31.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 31 mars 2021 i ärendet ESAVI/11188/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 11 april 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands samt Päijänne Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 7.3.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning 


31.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 31 mars 2021 i ärendet LSAVI/3703/2021 meddelat ett beslut enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 14 april 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, med undantag för Punkalaidun kommun.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 31 mars 2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


31.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 31 mars 2021 i ärendet LSAVI/3702/2021 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 30 april 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar om att användningen av utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse ska ordnas på så sätt inom kommunerna i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Satakunta sjukvårdsdistrikt, med undantag för Punkalaiduns kommun, att kunderna och deltagarna i verksamheten samt sällskap i realiteten kan undvika närkontakt med varandra.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 31 mars 2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning |


31.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 31.3.2020 i ärendet ESAVI/10292/2021 meddelat ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till och med 30.4.2020 vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar för personer som från riskländer kommer till Finland via alla gränsövergångar i Helsingfors stads hamnar, gränsövergången vid Helsingfors-Vanda internationella flygplats, Nuijamaa gränstation och Vaalimaa gränsstation i Vederlax.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 31.3.2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning  


31.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 31 mars 2021 i ärendet LSSAVI/4258/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 15 § och 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 30 april 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland vid adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett förbud enligt 15 § och 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 31 mars 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut Besvärsanvisning | THL:s rekommendation om testning vid gränsen för att förhindra spridningen av nya SARS-CoV-2- varianter som smittar lätt, 4.2.2021


26.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 26 mars 2021 i ärendet LSSAVI/4588/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 30 april 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland vid adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Vasa, Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands sjukvårdsdistrikt samt i kommunen Punkalaidun, som tillhör landskapet Birkaland.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 26 mars 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut | Besvärsanvisning Kommunerna | Anvisningar för at förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillstängningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler 


25.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 25 mars 2021 i ärendet ESAVI/10261/2021 meddelat ett beslut enligt 15 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 5 april 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 15 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt, Helsingfors stad, samkommunen för social och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen och Vanda stad.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 26.3.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning 

Social- och hälsovårdsministeriets brev: Begränsningsåtgärderna för att hindra spridningen av den nya virusvarianten och bekämpa epidemin | Social- och hälsovårdsministeriets brev: Bekämpning av coronavirussmitta i gränsöverskridande trafik (3.2.2021) | Social- och hälsovårdsministeriets brev: Bekämpning av coronavirussmitta i gränsöverskridande trafik (26.2.2021) | THL:s rekommendation om testning vid gränsen för att förhindra spridningen av nya SARS-CoV-2-varianter som smittar lätt (på finska)


25.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 25 mars 2021 i ärendet LSAVI/3398/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 6 april 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar om stängning av läroanstalternas lokaler inom kommunerna i Egentliga Finland.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 26.3.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna i Egentliga Finland


24.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 24 mars 2021 i ärendet LSAVI/3379/2021 meddelat ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 8 april 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland vid adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett föreläggande om att delta i obligatorisk hälsokontroll enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 24 mars 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning


24.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 24 mars 2021 i ärendet ESAVI/10259/2021 meddelat ett beslut enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 11 april 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 26.3.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


19.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 19 mars 2021 i ärendet LSAVI/3089/2021 meddelat ett beslut enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 4 april 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 19 mars 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


19.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 19 mars 2021 i ärendet LSAVI/3088/2021 meddelat ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 26 mars 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland vid adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett föreläggande om att delta i obligatorisk hälsokontroll enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 19 mars 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning | 


17.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 17.3.2020 i ärendet ESAVI/9535/2021 meddelat ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till och med 14.4.2020 vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar för personer som från riskländer kommer till Finland via alla gränsövergångar i Helsingfors stads hamnar, gränsövergången vid Helsingfors-Vanda internationella flygplats och Vaalimaa gränsstation i Vederlax.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 17.3.2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning 

Sammanfatting av originalbeslutet  


17.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 17 mars 2021 i ärendet ESAVI/9268/2021 meddelat ett beslut enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 31 mars 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 17.3.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna (Päijänne-Tavastlands) och kommunerna (Egentliga Tavastlands, på finska)


11.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 11 mars 2021 i ärendet ESAVI/8564/2021 meddelat ett beslut enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 28 mars 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 11.3.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna

11.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 11 mars 2021 i ärendet ESAVI/8563/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 14 april 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 11.3.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


9.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland


Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 9 mars 2021 i ärendet ESAVI/8255/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 6 april 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 9.3.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning 


4.3.2021

 

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 4 mars 2021 i ärendet ESAVI/7265/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 31 mars 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 4 mars 2021. Delfåendet av det aktuella beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter datumet ovan då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler

4.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 4 mars 2021 i ärendet LSAVI/2321/2021 meddelat ett beslut enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 21 mars 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Satakunta sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 04.3.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna i Egentliga Finland och kommunerna i Satakunta

4.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 4 mars 2021 i ärendet LSAVI/2318/2021 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 5 april 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar om att användningen av som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kundeller deltagargrupps vistelse ska ordnas på så sätt inom kommunerna i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Satakunta sjukvårdsdistrikt att kunderna och deltagarna i verksamheten samt sällskap i realiteten kan undvika närkontakt med varandra.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 4.3.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna i Egentliga Finland och kommunerna i Satakunta

4.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 4 mars 2021 i ärendet LSAVI/2188/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 4 april 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar om stängning av läroanstalternas lokaler inom kommunerna i Egentliga Finland och Satakunta.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 4.3.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna i Egentliga Finland och kommunerna i Satakunta

4.3.2021

 

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 4 mars 2021 i ärendet ESAVI/7269/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 14 mars 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 4 mars 2021. Delfåendet av det aktuella beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter datumet ovan då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


 

4.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 4 mars 2021 i ärendet ESAVI/7112/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 28 mars 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar om stängning av läroanstalternas lokaler inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 4 mars 2021. Delfåendet av det aktuella beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter datumet ovan då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna (på finska)


4.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 4 mars 2021 i ärendet LSSAVI/3459/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 28 mars 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland vid adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar om stängning av läroanstalternas lokaler inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt och Birkalands sjukvårdsdistrikt.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 4 mars 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut | Besvärsanvisning Kommunerna


3.3.2021

Meddelande om framläggande av beslut vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 27.8.2020 fattat beslut om föreläggande av skyldighet och vite LSSAVI/9247/2020.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 12.11.2020 fattat beslut om föreläggande av skyldighet och vite LSSAVI/8112/2020.

Besluten gäller Pump-Mix Nord Oy (FO-nummer 2286441-6).

Beslutet är framlagt för parterna fram till 9.4.2021 under tjänstetid kl. 8–16.15 på verksamhetsstället i Tammerfors inom ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, på adressen Yliopistonkatu 38, Tammerfors.

Denna anmälan har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 3.3.2021. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter den dag då meddelandet publicerades. Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
 


3.3.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 26 februari 2021 i ärendet ESAVI/6602/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 14 mars 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Esbo, Helsingfors, Träskända, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Tusby och Vanda.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 3 mars 2021. Delfåendet av det aktuella beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter datumet ovan då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning


26.2.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 26 februari 2021 i ärendet LSAVI/2091/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 7 mars 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland vid adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar att i kommunernas områden i Raumo och Vittis ordna användningen av utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse så att kunder och de som deltar i verksamheten faktiskt kan undvika närkontakt med varandra.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 26 februari 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning

26.2.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 26 februari 2021 i ärendet LSAVI/2031/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15  till och med den 25 mars 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland vid adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Egentliga Finland och i Satakunta.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 26 februari 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna i Egentliga Finland och kommunerna i Satakunta
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler

26.2.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 26 februari 2021 i ärendet ESAVI/6602/2021 meddelat ett beslut enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 14 mars 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet har korrigerats 4.3.2021 enligt 51 § i förvaltningslagen. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna Esbo, Helsingfors, Träskända, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Tusby och Vanda.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 26.2.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning

26.2.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 26 februari 2021 i ärendet LSSAVI/3001/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 31 mars 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland vid adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Vasa, Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands sjukvårdsdistrikt samt i kommunen Punkalaidun, som tillhör landskapet Birkaland.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 26 februari 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut | Besvärsanvisning Kommunerna
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


24.2.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 24 februari 2021 i ärendet ESAVI/5733/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 31 mars 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunerna i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 24 februari 2021. Delfåendet av det aktuella beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter datumet ovan då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna
Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum


24.2.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 24 februari 2021 i ärendet ESAVI/5736/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 31 mars 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunerna i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 24 februari 2021. Delfåendet av det aktuella beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter datumet ovan då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna
Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum

24.2.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 24 februari 2021 i ärendet ESAVI/5894/2021 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 31 mars 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet förpliktar med stöd av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar aktörer att säkerställa att personer inte kommer i nära kontakt med varandra i utrymmen som är avsedda för kunder och dem som deltar i verksamheten i kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 24 februari 2021. Delfåendet av det aktuella beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter datumet ovan då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


19.2.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 19 februari 2021 i ärendet LSAVI/1799/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 19 mars 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland vid adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Satakunta.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 19 februari 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler 


19.2.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 19 februari 2021 i ärendet ESAVI/4922/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 14 mars 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 19 februari 2021. Delfåendet av det aktuella beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter datumet ovan då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna
Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum


17.2.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 17 februari 2021 i ärendet LSAVI/1651/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 17 mars 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland vid adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Satakunta.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 17 februari 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler 


10.2.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 10 februari 2021 i ärendet ESAVI/4339/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 28 februari 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunerna i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 10 februari 2021. Delfåendet av det aktuella beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter datumet ovan då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


5.2.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 5 februari 2021 i ärendet LSSAVI/1675/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 1 mars 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland vid adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Vasa, Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands sjukvårdsdistrikt samt i kommunen Punkalaidun, som tillhör landskapet Birkaland.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 5 februari 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut | Besvärsanvisning Kommunerna
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


4.2.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 4 februari 2021 i ärendet LSAVI/1010/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 4 mars 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland vid adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Egentliga Finland.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 4 februari 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler 


3.2.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Meddelande om ett beslut gällande Avarda Oy som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Som offentlig delgivning meddelas enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) att Regionförvaltningsverket i Södra Finland har meddelat Avarda OY beslutet ESAVI/2390/2021. Företaget har enligt handelsregisterutdraget upphört 10.1.2020 och beslutet har därför inte kunnat skickas till företaget.

Hela beslutet finns framlagt till och med 8.3.2021 under tjänstetid hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, adress Wähäjärvenkatu 6, 13200 Tavastehus. Beslutet kan också begäras från Regionförvaltningsverket i Södra Finlands registratorskontor, [email protected]

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 3.2.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande offentliggjordes.


1.2.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Meddelande om ett beslut gällande AAH Partners OY som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Som offentlig delgivning meddelas enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) att Regionförvaltningsverket i Södra Finland har meddelat AAH Partners OY beslutet ESAVI/2388/2021. Företaget har enligt handelsregisterutdraget upphört 24.08.2020 och beslutet har därför inte kunnat skickas till företaget.

Hela beslutet finns framlagt till och med 5.3.2021 under tjänstetid hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, adress Wähäjärvenkatu 6, 13200 Tavastehus. Beslutet kan också begäras från Regionförvaltningsverket i Södra Finlands registratorskontor, [email protected]

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 1.2.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande offentliggjordes.


27.1.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 27 januari 2021 i ärendet ESAVI/1469/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 28 februari 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Birger Jaarlin katu 15, Tavastehus. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 27 januari 2021. Delfåendet av det aktuella beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter datumet ovan då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna
Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum

27.1.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 27 januari 2021 i ärendet ESAVI/1470/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 28 februari 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Birger Jaarlin katu 15, Tavastehus. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunerna i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 27 januari 2021. Delfåendet av det aktuella beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter datumet ovan då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna
Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum

21.1.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 21 januari 2021 i ärendet ESAVI/1466/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 15 februari 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Birger Jaarlin katu 15, Tavastehus. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunerna i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 21 januari 2021. Delfåendet av det aktuella beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter datumet ovan då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler 

20.1.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 20 januari 2021 i ärendet LSAVI/464/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 20 februari 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland vid adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Satakunta.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 20 januari 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler 


20.1.2021

Meddelande om ett beslut gällande Liljevilla Oy som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Som offentlig delgivning meddelas enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) att Regionförvaltningsverket i Södra Finland har meddelat Liljevilla Oy beslutet ESAVI/17971/2020. Företaget har enligt handelsregisterutdraget upphört 23.4.2019 och beslutet har därför inte kunnat skickas till företaget.

Hela beslutet finns framlagt till och med 28.2.2021 under tjänstetid hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, adress Wähäjärvenkatu 6, 13200 Tavastehus. Beslutet kan också begäras från Regionförvaltningsverket i Södra Finlands registratorskontor, [email protected]

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 20.1.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande offentliggjordes.


14.1.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 14 januari 2021 i ärendet LSSAVI/511/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 14 februari 2021 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland vid adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Vasa, Mellersta Finlands och Birkalands sjukvårdsdistrikt samt i Punkalaidun kommun som hör till landskapet Birkaland.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 14 januari 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler 

7.1.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 7 januari 2021 i ärendet LSAVI/94/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 10 februari 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland vid adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Egentliga Finland.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 7 januari 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslutBesvärsanvisning | Kommunerna
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler 


5.1.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 5 januari 2021 i ärendet ESAVI/37617/2020 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 31 januari 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Birger Jaarlin katu 15, Tavastehus. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunerna i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 5 januari 2021. Delfåendet av det aktuella beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter datumet ovan då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna
Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum

5.1.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 5 januari 2021 i ärendet ESAVI/37619/2020 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 31 januari 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Birger Jaarlin katu 15, Tavastehus. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 5 januari 2021. Delfåendet av det aktuella beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter datumet ovan då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna
Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum