Kuulutukset ja yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiannot:

Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä. Yleensä asiakirja on nähtävillä 30 päivää.

Asiakirjan nähtäville asettamisesta täytyy ilmoittaa yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Ilmoituksesta pitää käydä ilmi, mitä asia koskee. Lisäksi siinä täytyy olla maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Ilmoituksessa on lisäksi mainittava ajankohta, jona se on julkaistu verkkosivuilla.

Mistä löydän vanhoja päätöksiä?

Jos päätös ei enää ole nähtävillä verkkosivuilla, voit pyytää sitä kirjaamostamme. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen

Mistä löydän oman alueeni päätökset?

Löydät kuntaluettelostamme tiedon siitä, minkä aluehallintoviraston toimialueelle kunta kuuluu. 

Kuntaluettelo aluehallintovirastojen toimialueista

Julkiset kuulutukset

Jos lain mukaan asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedoksianto tehdään julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla.

Julkiset kuulutukset

Aluehallintovirastojen vesi- ja ympäristölupa-asioiden kuulutukset löytyvät Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta.

Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelu