Kuulutukset ja yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiannot:

Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä. Asiakirjan nähtäville asettamisesta täytyy ilmoittaa yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Ilmoituksesta pitää käydä ilmi, mitä asia koskee. Lisäksi siinä täytyy olla maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Ilmoituksessa on lisäksi mainittava ajankohta, jona se on julkaistu verkkosivuilla.

Löydät kuntaluettelostamme tiedon siitä, minkä aluehallintoviraston toimialueelle kunta kuuluu. 

Kuntaluettelo aluehallintovirastojen toimialueista

Huomaa, että päätöksiä voidaan antaa myös sairaanhoitopiireittäin. Löydät valtioneuvoston karttasovelluksesta tiedon siitä, mihin sairaanhoitopiiriin kunta kuuluu. 

Valtioneuvoston karttasovellus

Julkiset kuulutukset

Jos lain mukaan asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedoksianto tehdään julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla.

Aluehallintovirastojen vesi- ja ympäristölupa-asioiden kuulutukset löytyvät Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta.

Julkiset kuulutukset