E-tjänster

Vi erbjuder flera kanaler där du kan sköta ärenden elektroniskt. En del av de elektroniska tjänsterna är våra egna och en del våra samarbetspartners. 

Det är alltid gratis att använda våra e-tjänster.

En del av tjänsterna kräver inloggning, medan en del av dem kan användas för vissa syften utan identifiering. På respektive e-tjänsts egna sidor finns närmare information om vad de användare som har identifierat sig och de som inte har identifierat sig kan göra i tjänsten. På sidorna hittar du också information om vilken identifieringsmetod som används i respektive tjänst.

Identifiering och fullmakt via Suomi.fi

Vid inloggning i en tjänst används alltid identifiering via Suomi.fi. Identifiering och fullmakt via Suomi.fi erbjuds av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) och användarstödet av Medborgarrådgivningen. 

Identifieringstjänsten är den offentliga förvaltningens gemensamma systemlösning för elektronisk identifiering. Med hjälp av tjänsten kan olika organisationer erbjuda sina egna kunder möjlighet till identifiering och engångsinloggning. 

Med hjälp av tjänsten Fullmakter kan organisationen erbjuda medborgare och företag möjligheten att ge en annan person eller ett annat företag fullmakt att sköta ärenden elektroniskt.  Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för tjänsten Fullmakter. Myndigheten vidarebefordrar automatiskt information till organisationerna som använder tjänsten om en person har en fullmakt eller rätt att uträtta ärenden åt någon annan.