Opetustoimen valvonta

Aluehallintovirastossa valvomme asiakkaan laillisten oikeuksien toteutumista esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa sekä taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön parissa.   

Meillä ei ole toimivaltaa valvoa opetustointa oma-aloitteisesti, kuten teemme varhaiskasvatuksen osalta. Voimme kuitenkin kantelun perusteella tutkia jälkikäteen, onko opetuksen järjestäjä noudattanut lakia. Oppilaalla ja opiskelijalla on lain mukaan oikeus esimerkiksi opetukseen, turvalliseen opiskeluympäristöön ja riittävään tukeen. Kantelun kohteena voi olla niin julkinen kuin yksityinenkin toimija.

Kantelun tekeminen

Kantelujen käsittelyn lisäksi ohjaamme opetuksen järjestäjiä tarjoamalla täydennyskoulutusta sekä antamalla neuvontaa yleisellä tasolla. Lisätietoa järjestämästämme täydennyskoulutuksesta löydät tapahtumakalenteristamme. 

Tapahtumakalenteri

Lakilinkit