Kilpailu- ja kuluttaja-asiat

Toimimme kilpailu- ja kuluttaja-asioissa asiantuntija- ja valvontaviranomaisena. Tuemme hyvää ja tasapuolista taloudellista kilpailua sekä muun muassa kuluttajansuojan toteutumista. Vahvistamme kuluttajien luottamusta markkinoihin ja yrittäjien tasapuolisia toimintaedellytyksiä.

Kilpailu- ja kuluttaja-asioihin liittyviä tehtäviämme ovat

  • hinnan ilmoittamisen valvonta markkinoinnissa
  • mittauslaitelain noudattamisen valvonta yhdessä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kanssa
  • matkapaketteja eli matkapalveluyhdistelmiä tarjoavien matkanjärjestäjien rekisteröitymisen valvonta
  • EU-yhteistyö
  • kilpailun valvonta
  • kuluttajaluottojen markkinoinnin valvonta
  • kilpailu- ja kuluttajapoliittisten selvitysten tekeminen yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa.