Eläinsuojelu

Eläinsuojelulaki velvoittaa ihmistä kohtelemaan eläintä hyvin. Sille ei saa aiheuttaa turhaa kipua eikä kärsimystä. Eläimelle pitää olla tarjolla riittävästi vettä ja sopivaa ruokaa. Lisäksi sitä on pidettävä sellaisessa paikassa, joka soveltuu kyseiselle eläinlajille. Eläimen hyvinvointi täytyy tarkastaa vähintään joka päivä. Eläintä ei saa hylätä. Jos eläin sairastuu, sille pitää hankkia eläinlääkärin hoitoa.

Tietoa valvonnasta

Suomessa eläinten hyvinvointia valvovat eläinsuojeluviranomaiset. Niitä ovat

  • kunnaneläinlääkäri (eläinsuojelutarkastuksia tekevien virkanimike on usein valvontaeläinlääkäri)
  • läänineläinlääkäri
  • poliisi
  • tulli
  • kunnan terveydensuojelun viranhaltija eli yleisemmin terveystarkastaja. 

Lisäksi hyväksytyssä teurastamossa toimintaa valvovat teurastamon tarkastuseläinlääkäri ja lihantarkastaja. 

Valvontaeläinlääkäri on valvontatyöhön keskittynyt kunnaneläinlääkäri, joka tekee tavallisesti eläinsuojelutarkastuksia. Myös muut kunnaneläinlääkärit voivat tehdä eläinsuojelutarkastuksia.

Jos epäillään, että eläintä on hoidettu huonosti tai se on jätetty hoitamatta, eläinsuojeluviranomaiset voivat tehdä tarkastuksen myös kotirauhan piiriin. 

Eläinsuojelutarkastuksia voivat tehdä myös eläinsuojelutarkastajat, jotka ovat aluehallintoviraston valtuuttamia. Heillä ei kuitenkaan ole viranomaisen oikeuksia tai pääsyä kotirauhan piiriin. Jos he näkevät, että eläintä on kohdeltu huonosti, he ilmoittavat siitä eläinsuojeluviranomaisille.

Ilmoituksen perusteella eläinsuojeluviranomainen voi selvittää tilannetta ja tehdä eläinsuojelutarkastuksen.

Eläinsuojelutarkastuksia tehdään myös ilman epäilyä. Nämä tarkastukset tehdään sellaisiin paikkoihin, joissa eläimiä pidetään ammatinharjoittamista varten tai muutoin laajamittaisesti. Tällaisia paikkoja voivat olla esimerkiksi eläinhoitolat, isot hevostallit tai kennelit.  

Jos epäilet, että eläintä on kohdeltu huonosti tai se on jätetty hoitamatta, voit tehdä eläinsuojeluilmoituksen. Sen voi tehdä kuka tahansa.

Tee eläinsuojeluilmoitus alueesi valvontaeläinlääkärille. Jos sellaista ei ole, tee ilmoitus kunnaneläinlääkärille. Valvontaeläinlääkärin yhteystiedot löytyvät tavallisesti kunnan ympäristöterveydenhuollon internetsivuilta. Ympäristöterveydenhuoltoa varten kunnat ovat usein liittyneet suurempiin yhteistoiminta-alueisiin, joten valvontaeläinlääkäri ei välttämättä sijaitse juuri omassa kunnassasi.

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa