Eläimet

Me aluehallintovirastossa valvomme, että kunnat järjestävät eläinlääkäripalvelut ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan eläinlääkintähuoltolain vaatimusten mukaisesti. Valvontaa teemme esimerkiksi arviointi- ja ohjauskäynneillä ja kuntien raportteja seuraamalla. Muita aluehallintoviraston tehtäviä ovat esimerkiksi eläinsuojeluilmoitusten käsittely, eläinten lääkitsemisen valvonta ja rekisteröintien valvonta. 

Lapin aluehallintovirasto valvoo poronhoitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Valitse asia, josta haluat tietää enemmän, ja lue lisää: