Vesi ja ympäristö

Käsittelemme lupahakemukset, jotka koskevat vesilain mukaisia hankkeita. Käsittelemme myös ympäristölupahakemukset, jotka koskevat toimintoja, joilla voi olla laajoja ympäristövaikutuksia.

Muista, että et saa ryhtyä töihin ennen kuin olemme myöntäneet luvan ja se on lainvoimainen.