Vesi ja ympäristö

Käsittelemme lupahakemukset, jotka koskevat vesilain mukaisia hankkeita. Käsittelemme myös ympäristölupahakemukset, jotka koskevat toimintoja, joilla voi olla laajoja ympäristövaikutuksia.

Vuosina 2023–2026 vihreää siirtymää edistävät hankkeet voivat saada etusijan lupahakemusten käsittelyssä.

Muista, että et saa ryhtyä töihin ennen kuin olemme myöntäneet luvan ja se on lainvoimainen.  

 

Avaa chat-ikkuna