Rahanpesun valvontarekisteri

Rahanpesulaissa säädetään ne velvoitteet ja toimenpiteet, joita valvottavien yritysten, yhteisöjen ja muiden elinkeinonharjoittajien täytyy omassa toiminnassaan noudattaa. Näillä toimenpiteillä pyritään ehkäisemään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista sekä helpottamaan tällaisen toiminnan paljastamista.

Me aluehallintovirastossa valvomme niitä yrityksiä ja muita elinkeinonharjoittajia, joilla on normaalissa toiminnassaan mahdollisuus havaita rahanpesua ja terrorismin rahoitusta tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin.

Ylläpidämme aluehallintovirastossa rahanpesun valvontarekisteriä. Rekisteri on julkinen, ja sen tietoja voi tarkastella ilman kirjautumista. Kaikkien valvottaviemme toimijoiden täytyy olla rekisteröityneitä johonkin elinkeinovalvonnan rekisteriin.

Luen lisää rahanpesulain valvonnasta.

Tietoa valvontarekisteristä

Ylläpidämme aluehallintovirastossa rahanpesun valvontarekisteriä. Rekisteri on julkinen, ja sen tietoja voi tarkastella ilman kirjautumista. Löydät linkin rekisteriin tämän sivun lopusta.

Kaikkien valvottaviemme toimijoiden täytyy olla rekisteröityneitä johonkin elinkeinovalvonnan rekisteriin tai toimilupaluetteloon. Jos valvottava toimija on jo rekisteröitynyt johonkin muuhun aluehallintoviraston elinkeinovalvonnan rekisteriin, sen ei tarvitse hakeutua rahanpesun valvontarekisteriin. Näitä toimijoita ovat panttilainauslaitokset, perintäliikkeet sekä kiinteistönvälitysliikkeet ja vuokrahuoneiston välitysliikkeet. Kaikkien muiden valvottaviemme täytyy rekisteröityä rahanpesun valvontarekisteriin.

Katso lista valvomistamme ilmoitusvelvollisista toimijoista kohdasta "Ketä aluehallintovirasto valvoo?".

Hae rahanpesun valvontarekisteriin sähköisellä hakemuslomakkeella. Löydät linkin lomakkeeseen tämän sivun lopusta.

Seuraa näitä ohjeita:

 1. Mene aluehallinnon asiointipalvelun etusivulle. 
 2. Valitse “Rahanpesun valvontarekisterin asiointipalvelu”.
 3. Tunnistaudu itsellesi sopivimmalla tavalla. Kirjautuminen asiointipalveluun vaatii vahvan tunnistautumisen. Voit käyttää varmennekorttia, mobiilivarmennetta tai oman pankkisi myöntämiä pankkitunnuksia. Älä käytä yrityksen pankkitunnuksia.
 4. Aloita lukemalla ja hyväksymällä käyttöehdot: Klikkaa ”Aloita” ja muista ruksia Hyväksyn käyttöehdot -kohta ennen kuin jatkat.
 5. Yrityksen perustiedot ja yhteystiedot: Tarkista yhteystietosi ja korjaa tai lisää puuttuvat tiedot. Sen jälkeen klikkaa vihreää ”Tallenna”-nappia, joka löytyy sivun alalaidasta. HUOM! ”Sulje”-nappia EI pidä painaa, ellet halua keskeyttää hakemuksen täyttämistä. Muista lisäksi täyttää kaikki pakolliset kohdat, jotka on merkitty *-merkillä.
 6. Riippumatta siitä asioitko yrityksen tai yhteisön nimissä vai oman toiminimesi puolesta, syötä ensin y-tunnus ja klikkaa ”Hae tiedot”. Sinulla täytyy olla lupa asioida yrityksen puolesta. Jos olet oikeutettu edustamaan yritystä, laita ruksi kohtaan ”Minulla on lupa asioida yrityksen tai yhteisön nimissä”. Jos kaupparekisteriotteesta ei ilmene oikeus edustaa yritystä, toimita valtakirja edustusoikeuden todistamiseksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon sähköpostiin kirjaamo.etela(at)avi.fi. Jos sen sijaan olet yksityinen elinkeinonharjoittaja, muista lisäksi ruksi ”Asioin yksityisenä elinkeinonharjoittajana”.
 7. Klikkaa ”Täytä hakemus” -painiketta. 

Hakemuksen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa. Käsittelyaikaan vaikuttavat hakemusten määrä ja mahdollisesti tarvittavat lisäselvitykset. Voit jatkaa yrityksesi toimintaa normaalisti hakemuksen käsittelyn ajan.

Hakemus rahanpesun valvontarekisteriin on maksullinen. Perimme hakemuksesta 375 euron kertamaksun (315 euroa, jos hakemus on pantu vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä).

Jos joudumme tekemään hakemuksen tietojen perusteella velvoitteidenhoitoselvityksen, kertamaksun suuruus on 670 euroa (530 euroa, jos hakemus on pantu vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä). Teemme velvoitteidenhoitoselvityksen, jos rekisteriin ilmoittautuva yritys harjoittaa valuutanvaihtoa tai yrityspalvelun tarjoamista. 

valuutanvaihtotoiminnan ja yrityspalvelun harjoittajan vastuuhenkilöitä koskeva rekisteritietojen muutos 455 euroa

Rekisteröintimaksu laskutetaan erikseen. Maksuista määrätään valtioneuvoston asetuksessa.

Maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman erillistä päätöstä. 

Löydät lisätietoa maksuista palveluhinnastostamme.

Ilmoitus rahanpesulain epäillystä rikkomisesta

Vastaanotamme vinkkejä valvomiemme toimijoiden rahanpesulain velvoitteiden epäillyistä rikkomuksista. Huomaa kuitenkin, että ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta täytyy tehdä keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle, ei meille aluehallintovirastoon.  

Löydät luettelon valvottavista toimijoista kohdasta Ketä aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain noudattamisessa.

Tee ilmoitus sähköisen ilmoitusjärjestelmämme kautta. Löydät linkin ilmoitusjärjestelmään tämän sivun lopusta. Ilmoituksen tekijän henkilötiedot ovat salassa pidettäviä. Emme luovuta niitä ilmoituksen kohteena olevalle toimijalle.

Otamme epäilyt rikkomuksista huomioon osana riskiperusteista valvontaamme. 

Kannustamme kaikkia rahanpesulain mahdollisen rikkomisen havaitsevia henkilöitä ilmoittamaan epäillystä rikkomuksesta meille aluehallintovirastoon.

Voit tehdä ilmoituksen, jos olet esimerkiksi yrityksen työntekijä tai asiakas. Ilmoituksen voi tehdä matalalla kynnyksellä. Emme edellytä erityistä näyttöä epäilyn tueksi. 

Ilmoitus voi koskea minkä tahansa rahanpesulain velvoitteen epäiltyä rikkomista. Voit tehdä ilmoituksen esimerkiksi silloin, kun  

 • valvottava toimija ei ole arvioinut toimintaansa liittyviä riskejä 
 • valvottava toimija laiminlyö velvollisuutensa tuntea asiakas  
 • valvottava toimija ei tunnista asiakasta eikä todenna tämän henkilöllisyyttä asianmukaisesti 
 • valvottava toimija ei täytä epäilyttävää liiketoimea koskevaa selvitys- ja ilmoitusvelvollisuuttaan 
 • liiketoimen epäilyttävyydestä tai terrorismin rahoittamisen epäilystä huolimatta valvottava toimija ei keskeytä liiketoimea tai kieltäydy siitä.

Liikesalaisuudeksi luokiteltavan tiedon voi saattaa viranomaisen tietoon yleisen edun suojaamista varten väärinkäytöksen tai laittoman toiminnan paljastamiseksi. 

Mitä tarkempia tietoja epäillystä rahanpesulain rikkomuksesta saamme, sitä paremmin pystymme arvioimaan jatkotoimenpiteiden tarvetta.

Toivomme, että ilmoitus sisältää ainakin seuraavat tiedot:

 • yrityksen tai organisaation nimi, jota ilmoitus koskee
 • yrityksen toimiala 
 • toimipaikka, jossa epäilty rahanpesulain vastainen menettely tapahtui 
 • aika, jolloin rahanpesulain vastainen menettely tapahtui, tai tieto siitä, jos menettely on jatkuvaa 
 • kuvaus siitä, miten rahanpesulain epäilty rikkomus on tapahtunut 
 • ilmoittajan rooli ilmoituksen kohteena olevassa organisaatiossa, esimerkiksi yrityksen työntekijä, asiakas tai muu taho.

Ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta

Kun toimintasi on ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvaa, täytyy sinun tuntea asiakkaasi ja seurata asiakassuhdetta koko sen keston ajan. Seurannan täytyy olla riittävän laaja, jotta voit havaita poikkeukset asiakassuhteelle tyypillisissä liiketoimissa.

Jos huomaat poikkeavan liiketoimen, sinun täytyy selvittää tarkemmin liiketoimen perusteita ja tarkoitusta sekä tarvittaessa myös liiketoimeen liittyvien varojen alkuperä. 

Jos liiketoimessa on jotakin poikkeavaa, joka ei sovi asiakkaan profiiliin tai aiempiin liiketoimiin, epäilyttävän liiketoimen tarkoitus ja peruste täytyy selvittää heti.  

Voit verrata poikkeavaa liiketointa 

 • tavanomaiseen toimintaan kyseisellä alalla 
 • vastaavien asiakkaiden tavanomaiseen käytökseen 
 • siihen, mikä on tyypillistä samanlaisille tuotteille tai palveluille.  

Jos liiketoimi selvityksen jälkeenkin vaikuttaa epäilyttävältä, ilmoita siitä heti rahanpesun selvittelykeskukselle. Ilmoitus tulee tehdä matalalla kynnyksellä. Sinun ei tarvitse arvioida, onko kyse rikoksesta. 

Tee ilmoitus aina, kun 

 • liiketoimi vaikuttaa epäilyttävältä asiakkaalta saadun selvityksen jälkeenkin 
 • joudut kieltäytymään liiketoimesta sen poikkeavuuden tai epäilyttävyyden takia 
 • havaitset liiketoimen epäilyttäväksi, kun se on jo suoritettu. 

Ilmoituksen tekemistä ei saa paljastaa asiakkaalle. Säilytä ilmoitusta varten hankitut selvitykset viiden vuoden ajan ja erillään muista asiakasdokumenteista. 

Minne lähetän ilmoituksen?

Rahanpesun selvittelykeskus toimii keskusrikospoliisin yhteydessä. Selvittelykeskus käsittelee sille tehdyt ilmoitukset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen epäilyistä sekä tuottaa aineistoa rahanpesun torjumiseksi.

Ilmoitus tehdään sähköisen ilmoitussovelluksen kautta, jonne on rekisteröidyttävä. Löydät linkin tämän sivun lopusta.

Lakilinkit