Luonnonvaraisten eläinten tarhaus

Pidämme kirjaa riistanhoidollisista tarhoista. Sen sijaan kunnaneläinlääkäri valvoo, että niissä noudatetaan eläinsuojelumääräyksiä.

Ohjeita

Sinun täytyy tehdä toiminnastasi ilmoitus aluehallintovirastoon, jos pidät luonnonvaraisia nisäkkäitä, lintuja tai näiden vankeudessa syntyneitä jälkeläisiä

  • lihan, munien tai siitoseläinten tuottamiseksi
  • myöhempää luontoon palauttamista varten (riistanhoidollinen tarha).

Luonnonvaraisina tavattavista nisäkäs- ja lintulajeista saa tarhata seuraaviin eläinlajeihin kuuluvia eläimiä:

  • valkohäntäpeura, kuusipeura, metsäpeura, metsäkauris, metsäjänis, rusakko, mufloni ja villisika
  • fasaani, heinäsorsa, peltopyy, metso, teeri, riekko, metsä- ja merihanhi sekä kanadanhanhi
  • japaninpeura, saksanhirvi, vesipuhveli (Bubalus bubalus), amerikanbiisoni (Bison bison), strutsi, emu, amerikannandu (tavallinen rhea) ja rämemajava.

Jos olet aloittamassa luonnonvaraisten eläinten tarhausta, toimi näin:

  1. Selvitä, mitä vaatimuksia eläinsuojelusäädökset asettavat eri eläinlajien pidolle. Ole tarvittaessa yhteydessä oman alueesi kunnaneläinlääkäriin.
  2. Täytä ilmoitus eläinten pidosta tai välitystoiminnasta -lomake. Löydät linkin lomakkeeseen tämän sivun lopusta.
  3. Lähetä lomake sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka alueella harjoitat toimintaa. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta. 
  4. Valmistaudu siihen, että paikallinen eläinsuojeluviranomainen tulee tarkastamaan toimintasi. 
  5. Pidä ajantasaista luetteloa toiminnan kohteena olevista eläimistä.

Palvelu on maksuton.

Sinun täytyy ilmoittaa aluehallintovirastoon, jos toiminnassasi tapahtuu muutoksia.

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa

Ruokavirasto

Lue lisää aiheesta