Ilmoitus broilerikasvattamon tiheydestä

Jos kasvatat broilereita siten, että kasvatustiheys ylittää 33 kg/m2, tulee sinun tehdä toiminnasta ilmoitus meille aluehallintovirastoon.

Jos teet broilerikasvattamon kasvatustiheydessä tai tuotantojärjestelmissä muutoksia, jotka voivat vaikuttaa broilereiden hyvinvointiin, on sinun ilmoitettava myös näistä meille aluehallintovirastoon. Ilmoitus tulee tehdä esimerkiksi silloin, jos kasvatustiheys nostetaan yli 39 kg/m2.