Kiinteistönvälitysliikkeet

Valvomme, että kiinteistönvälitysliikkeet ja vuokrahuoneiston välitysliikkeet noudattavat välitystoiminnassaan lakia ja hyvää välitystapaa. Valvomme myös, ettei välitystoimintaa harjoiteta lainvastaisesti ilman rekisteröitymistä välitysliikkeeksi. Samalla ylläpidämme rekisteriä kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä.

Otamme vastaan ilmoituksia välitysliikkeiden toiminnasta. Lisäksi teemme omaehtoista valvontaa esimerkiksi tarkastamalla liikkeen asiakirjoja, seuraamalla markkinointia, tiedottamalla liikkeitä aluehallintoviraston tekemistä tulkinnoista kiinteistönvälitystä koskevasta lainsäädännöstä sekä tekemällä valvontakampanjoita ja valvontakäyntejä välitysliikkeisiin.  

Emme valvo toimintaa, joka ei ole rekisteröitymistä edellyttävää välitystä. Esimerkiksi seuraavat toimet eivät ole välitysliikelain tarkoittamaa välitystä, eivätkä siten edellytä rekisteröitymistä välitysliikkeeksi: 

  • pelkkien arviokirjojen teko
  • pelkkien asiakirjojen laatiminen
  • isännöitsijätoimistojen myynti- tai vuokraustoiminta isännöimissään asunto-osakeyhtiöissä, kun kyse on
    • asunto-osakeyhtiön omistamien huoneistojen myynnistä tai vuokrauksesta
    • asunto-osakeyhtiön hallintaan ottamien huoneistojen vuokrauksesta
  • vuokrasuhteen hoitamiseen liittyvä palvelu
  • omaomisteisten kohteiden myynti.

Ilmoitus kiinteistönvälitystoiminnasta

Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitysliikkeiden pitää noudattaa lakia ja hyvää välitystapaa. 

Jos epäilet, että kiinteistönvälitysliike on toiminut vastoin lakia tai hyvää välitystapaa, voit tehdä siitä ilmoituksen meille aluehallintovirastoon. 

Voit tehdä ilmoituksen lomakkeella. Kerro ilmoituksessa, mitä välittäjän toimenpidettä tai menettelyä pidät virheellisenä tai epäasianmukaisena. Liitä mukaan asiaan liittyviä asiakirjoja, kuten myyntiesite, ostotarjous, kauppakirja tai toimeksiantosopimus. 

Ilmoitus välitysliikkeen epäillystä virheellisestä toiminnasta

Voit tehdä ilmoituksen myös vapaamuotoisesti.

Lähetä ilmoituksesi sähköpostitse tai postitse sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka välitysliikerekisteriin välitysliike on rekisteröitynyt.

Voit tehdä ilmoituksen myös, jos epäilet, että välitysliike toimii ilman rekisteröitymistä. Voit tarkistaa välitysliikerekisteristämme, onko välitysliike merkitty välitysliikerekisteriin.

Ilmoituksen tekijä ei voi valittaa tehdystä päätöksestä. 

Harkitsemme, miltä osin tutkimme ilmoituksessa esitetyt seikat. 

Jos kiinteistön tai vuokrahuoneiston välitysliike on toiminut asiassa lain tai hyvän välitystavan vastaisesti, voimme antaa välitysliikkeelle varoituksen. Voimme myös kiinnittää välitysliikkeen huomiota päätöksessä esitettyihin seikkoihin. Vakavimmissa tapauksissa voimme kieltää välitysliikkeen toiminnan määräajaksi tai poistaa liikkeen välitysliikerekisteristä, jolloin se ei voi enää harjoittaa välitystoimintaa. 

Jos kiinteistönvälitystä harjoitetaan lainvastaisesti ilman rekisteröitymistä, kiellämme toiminnan harjoittamisen päätöksellä ja asetamme sen tehosteeksi uhkasakon. 

Emme voi velvoittaa välitysliikettä maksamaan korvauksia tai alentamaan tai poistamaan perimäänsä välityspalkkiota. Näissä tapauksissa Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen. Kuluttajariitalautakunnan suositukset eivät ole sitovia, mutta usein elinkeinonharjoittajat noudattavat niitä. 

Yleinen tuomioistuin voi ratkaista yksityisoikeudelliset riita-asiat.

Kiinteistönvälitysliikkeiden toimintaa koskevat yhteydenotot kirjallisesti

Jos asiasi koskee kiinteistönvälitysliikkeiden toimintaa, ota yhteyttä kirjallisesti sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka alueella yrityksesi sijaitsee.

Kirjaamoiden yhteystiedot

Kuntaluettelo aluehallintovirastojen toimialueista

Sinua voisi kiinnostaa

Aluehallintoviraston päätöslyhennelmät

Kiinteistönvälitykseen liittyvät päätöslyhennelmämme

Kuluttajariitalautakunta

Lue lisää kuluttajariitalautakunnasta