Hyvinvointialueiden laatimat tarkastuskertomukset

Hyvinvointialueiden vastuulle kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonta. Valvonnasta laaditut tarkastuskertomukset pitää lähettää aluehallintovirastolle tiedoksi. Tarkastuskertomukset voi toimittaa sähköisellä lomakkeella.

Hyvinvointialue laatii julkisen ja yksityisen palveluntuottajan valvonnasta tarkastuskertomuksen. Hyvinvointialue ilmoittaa lomakkeella lyhyesti tiedot tarkastuskäynnistä ja liittää lomakkeelle laatimansa tarkastuskertomuksen. Muita liitteitä ei tarvita. Aluehallintovirasto pyytää tarvittaessa lisätietoa hyvinvointialueelta. 

Hyvinvointialue saa välittömästi tiedon toimittamastaan asiakirjasta lähettäjän sähköpostiosoitteeseen. Sähköinen lomake nopeuttaa asian käsittelyä aluehallintovirastossa.

Lomakkeen käyttäminen

Lomakkeen sisältöön liittyvät kysymykset ja palautteet: sosiaalihuollon ylitarkastaja Leena Serpola-Kaivo-oja, [email protected], p. 0295 017 290.

Tekninen tuki

Tekniseen toimivuuteen liittyvät ongelmat: [email protected]. Kerro, mistä lomakkeesta on kyse ja miten ongelma ilmenee.

Lakilinkit