Tarkastuseläinlääkärin ilmoitus broilereiden hyvinvoinnista

Kun teet tarkastuseläinlääkärinä broilereiden hyvinvointiarvion ja havaitset, että se on heikentynyt kasvatusaikana, ilmoita siitä

  • broilereiden omistajalle tai pitäjälle
  • sille aluehallintovirastolle, jonka alueella eläintenpitoyksikkö sijaitsee.

Tee ilmoitus sähköpostitse aluehallintoviraston kirjaamoon. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta.

Ilmoituksesi perusteella määräämme tarvittaessa aluehallintovirastossa broilereiden kasvatustiheyden alentamisesta. Tarpeen mukaan käymme tekemässä tilalla eläinsuojelutarkastuksen. 

Broilereiden pito-olosuhteet ja terveys vaikuttavat niiden hyvinvointiin. Kun hyvinvointia arvioidaan, hyvinvointia kuvaavia tekijöitä ovat parven kuolleisuus sekä jalkapohjatulehdusarviointi, joka tehdään parvelle lihantarkastuksen yhteydessä.

Lakilinkit