Terveydensuojelulain ohjaus

Ohjaamme ja neuvomme kuntien terveydensuojelulakia valvovia viranomaisia terveydensuojelulain valvonnassa. Lisäksi arvioimme kuntien terveydensuojelun valvontasuunnitelmat ja niiden toteutumisen. Teemme myös arviointi- ja ohjauskäyntejä ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköihin. Käynneillä arvioimme:

  • valvontayksikön tekemää terveydensuojelun valvontasuunnitelmaa ja sen toteutumista
  • valvonnan järjestämistä
  • onko valvonta lainsäädännön ja valtakunnallisten valvontaohjeiden mukaista.

Teemme käynnin jälkeen kirjallisen arviointipalautteen. Jos valvontayksikön tekemä valvonta ei täytä vaatimuksia, voimme tehdä sille selvityspyynnön. Valvontayksikön täytyy vastata, miten se muuttaa valvontaa vaatimusten mukaiseksi.