Eläinlääkintähuollon valvonta ja ohjaus

Mitä on eläinlääkintähuolto? 

Kunnan eläinlääkintähuollon tehtäviin kuuluu järjestää alueellaan peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellinen eläinlääkärinapu myös virka-ajan ulkopuolella. Lisäksi eläinlääkintähuoltoon kuuluvia tehtäviä ovat eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta, elintarvikkeiden turvallisuuden valvonta sekä sivutuotteiden valvonta.

Eläinten terveyden valvontaan kuuluvat säännölliset terveystarkastukset ja näytteet tarttuvien eläintautien varalta. Sivutuotteet ovat eläimistä saatavia tuotteita, lukuun ottamatta elintarvikkeita. Sivutuotteiden käsittelylle ja hävittämiselle on säädöksiä, jotta ne eivät levittäisi eläintauteja. 

Kunnat järjestävät eläinlääkintähuollon tehtävät tavallisesti useiden kuntien muodostamilla yhteistoiminta-alueilla.  

Aluehallintoviraston tehtävät

Me aluehallintovirastossa ohjaamme kuntia järjestämään eläinlääkäripalveluja ja valvomaan eläinten terveyttä ja hyvinvointia eläinlääkintähuoltolain mukaisesti. 

Kunta saa korvauksia tiettyjen eläinlääkintähuollon valvontatehtävien kustannuksiin valtiolta. Tällaisia ovat esimerkiksi eläintautivalvonnan tarkastukset. Me huolehdimme näiden korvausten maksamisesta laskutuksen perusteella. Jotkut näistä valvontatehtävistä ovat kuitenkin toimijalle maksullisia, jolloin laskutamme myös toimijaa. Tällaisia ovat esimerkiksi vapaaehtoisen terveysvalvontaohjelman mukaiset tarkastukset. 

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa