Elintarvikkeet

Me ohjaamme ja neuvomme kuntien elintarvikevalvontaviranomaisia lainsäädännön tulkinnassa. Pidämme esimerkiksi työnohjauspäiviä ja järjestämme aiheeseen liittyviä kokouksia ja koulutuksia. Lisäksi annamme ohjausta ja neuvontaa niin puhelimitse kuin sähköpostitse.

Teemme kunnallisiin ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköihin myös arviointi- ja ohjauskäyntejä. Käynneillä varmistetaan, että ympäristöterveydenhuolto järjestetään yhtenäisesti ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.