Eläinten pitäminen näytteillä

Eläimiä voidaan pitää näytteillä eläintarhassa, kotieläinpihassa tai kiertävässä eläinnäyttelyssä. Eläimiä voidaan käyttää myös sirkuksessa. 

Jos suunnittelet pitäväsi eläimiä näytteillä tai käyttäväsi niitä sirkuksessa, hae lupa meiltä aluehallintovirastosta.

Tietoa eläinten pitämisestä näytteillä

Eläintarhassa pidetään näytteillä pääasiassa eläimiä, jotka kuuluvat luonnonvaraisiin lajeihin.

Eläintarhan täytyy:

 • edistää luonnonvaraisen eläimistön suojelua
 • edistää biologisen monimuotoisuuden säilymistä
 • antaa yleisölle tietoa näytteillä olevista lajeista ja niiden elinolosuhteista.

Lisäksi eläintarhan pitää osallistua vähintään johonkin seuraavista:

 • tutkimukseen, joka edistää eläinlajien suojelua
 • koulutukseen, joka liittyy eläinlajien suojelutaitoihin
 • tietojen vaihtoon lajien suojelusta
 • jos se on tarkoituksenmukaista: eläinlajien vankeudessa kasvattamiseen, kannan uudelleen istuttamiseen tai lajien luontoon palauttamiseen.

Kotieläinpiha on pysyvä eläinnäyttely, jossa pidetään näytteillä pääasiassa kotieläimiä. 

Kiertävässä eläinnäyttelyssä eläimiä pidetään näytteillä sellaisessa pitopaikassa, jonka sijainti ei ole pysyvä.

Sirkuksessa yleisölle voidaan näyttää eläimille opetettuja taitoja. Lupaa toimintaan pitää hakea aluehallintovirastolta myös silloin, kun eläimiä käytetään muussa vastaavassa näytöksessä.
Seuraavien eläinten käyttö sirkuksessa on aina kielletty:

 • apinat
 • kavioeläimet 
 • krokotiilieläimet
 • luonnonvaraiset märehtijät
 • norsut
 • petoeläimet
 • petolinnut
 • pussieläimet
 • sarvikuonot
 • strutsilinnut
 • virtahevot.

Sirkuksessa saa käyttää seuraavia eläimiä:

 • kesyaasit
 • kesyhevoset
 • koirat
 • kotikissat
 • merileijonat
 • ponit.

Ohjeet luvan hakemiseen

Ennen kuin haet lupaa, perehdy eläinten pidon eläinsuojeluvaatimuksiin. 
Lähetä lupahakemuksesi aluehallintovirastoon. Lupaa on haettava hyvissä ajoin ennen kuin toiminta alkaa.

Muista rekisteröityä kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle eläinten pitäjäksi.

Hakemus on vapaamuotoinen.

Kirjoita hakemukseesi ainakin seuraavat tiedot:

 • omat tietosi:
  • nimesi
  • osoitteesi
  • puhelinnumerosi
 • eläinnäyttelyn tai sirkuksen tiedot:
  • osoite
  • pitopaikkatunnukset
  • Y-tunnus
 • eläinlajit ja eläinten lukumäärät
 • eläinten pitopaikkojen
  • kuvaus
  • pohjapiirustukset
  • pinta-alat
 • selvitys, miten
  • eläinten päivittäinen hoito on järjestetty
  • eläimiä ruokitaan
  • eläinten ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on järjestetty
  • sairaita eläimiä hoidetaan
 • tieto siitä, ketkä osallistuvat eläimien hoitamiseen.

Jos haet lupaa käyttää eläimiä sirkuksessa, liitä mukaan lisäksi:

 • kuvaus ohjelmanumeroista, joihin eläimet osallistuvat
 • selvitys siitä, mitä temppuja eläimillä teetetään.

Jos haet lupaa pitää eläimiä eläintarhassa, liitä mukaan lisäksi selvitys siitä, miten eläintarha aikoo osallistua

 • luonnonvaraisen eläimistön suojeluun
 • biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Läänineläinlääkäri käsittelee lupahakemuksen. Pyydämme tarvittaessa lisäselvityksiä. 
Tarkastamme eläinten pitopaikat ennen kuin myönnämme luvan. Sovimme luvanhakijan kanssa ajan tarkastukselle.

Sekä kiertävien että pysyvien eläinnäyttelyiden lupa maksaa saman verran. 

Luvan käsittelymaksut:

 • sirkus- tai eläintarhalupa 525 euroa
 • kotieläinpihan lupa 325 euroa
 • myönnetyn luvan muutos 250 euroa.

Lähetämme laskun jälkikäteen.

Myönteinen ja kielteinen lupapäätös maksavat saman verran.

Myönnämme luvan, kun eläinten pitopaikat, hoito ja toiminta täyttävät lain vaatimukset. 

Lisäksi temppujen, joita eläimillä teetetään sirkuksessa, pitää olla lain mukaisia.

Eläintarhalle myönnämme luvan, kun edellä mainittujen yleisten vaatimusten lisäksi eläintarha osallistuu luonnonvaraisen eläimistön suojeluun ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Jos eläinnäyttelysi toiminta muuttuu olennaisesti, sinun täytyy hakea lupaan muutosta aluehallintovirastolta. 

Olennaisia muutoksia ovat esimerkiksi

 • se, että hankit uusia eläinlajeja
 • eläinten lukumäärä muuttuu merkittävästi.

Valvonta

Aluehallintovirasto ja kunnaneläinlääkäri valvovat eläintarhoja, eläinnäyttelyjä, kotieläinpihoja ja sirkuksia.

Jos epäilet, että eläintä on kohdeltu huonosti tai se on jätetty hoitamatta, voit tehdä eläinsuojeluilmoituksen. Sen voi tehdä kuka tahansa. 

Tee ilmoitus aluehallintovirastoon tai kunnaneläinlääkärille.

Ilmoituksen vuoksi aluehallintovirasto tai kunnaneläinlääkäri voi tehdä eläinsuojelutarkastuksen eläintarhaan, eläinnäyttelyyn, kotieläinpihaan tai sirkukseen. Teemme tarkastuksia myös silloin, kun eläinten pidossa ei epäillä laiminlyöntiä.

Voimme myös tarkastaa eläintarhan, eläinnäyttelyn, kotieläinpihan tai sirkuksen, kun toiminnassa tapahtuu muutoksia.

Lakilinkit