Sikojen ja siipikarjan ulkonapito

Eläimille on mukavaa, jos ne pääsevät liikkumaan hyvällä säällä ulkona. Sikojen ja siipikarjan ulkonapitoa on kuitenkin rajoitettu niihin helposti tarttuvien, tappavien eläintautien vuoksi. Osa tarttuvista eläintaudeista voi olla vaarallisia myös ihmisille.

Tietoa ulkonapidosta

Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Venäjällä villi- ja kotisioissa esiintyy sikojen tappavaa tautia, afrikkalaista sikaruttoa. Sitä ei ole todettu vielä Suomessa. Villisiat kulkevat pitkiä matkoja ja voivat siten kuljettaa virusta mukanaan myös Suomeen. Riskinä on, että tauti leviää niiden välityksellä kesysikoihin tai tarhattuihin villisikoihin. Sen vuoksi kaikki kontaktit villi- ja kesysikojen välillä täytyy estää, minkä takia sikojen pito ulkona on kiellettyä ilman varotoimenpiteitä ympäri vuoden. Vaatimus koskee myös mini- ja mikrosikoja sekä muita lemmikkipossuja.

Muuttolinnut voivat tuoda keväisin mukanaan helposti tarttuvan lintuinfluenssaviruksen. Jos ne pääsevät kontaktiin vapaana olevan siipikarjan kanssa, on vaara, että virus tarttuu siipikarjaan ja aiheuttaa niillä taudinpurkauksen. Tämän vuoksi siipikarjaa ei saa pitää ulkona vapaana lintujen muuttoaikana. Ulkonapitokielto on voimassa maaliskuun alusta toukokuun loppuun saakka. Tällöin linnut täytyy pitää joko kokonaan sisätiloissa tai tiheällä verkolla aidatussa tarhassa, jossa myös katto on kiinteä tai tiheäsilmäistä verkkoa. Vaatimusta täytyy noudattaa, vaikka sinulla olisi vain yksi lemmikkikana.

Jos haluat pitää sikoja ulkona, olivat ne sitten lemmikkipossuja tai luomusikoja, selvitä Ruokaviraston ohjeista, mitä vaatimuksia aitaukselle on. Tee aita ohjeiden mukaisesti.

Ilmoita sikojen ulkonapidosta kunnaneläinlääkärille. Kunnaneläinlääkäri tulee tarkastamaan aitauksen.

Jos haluat ulkoiluttaa siipikarjaasi, selvitä Ruokaviraston ohjeista, mitä vaatimuksia aitaukselle on. Tee aitaus ohjeiden mukaisesti.

Ilmoita siipikarjan ulkonapidosta kunnaneläinlääkärille.

Täytä Ruokaviraston ilmoituslomake ja lähetä se alueesi kunnaneläinlääkärille. Löydät linkit lomakkeisiin tämän sivun lopusta.

Muista rekisteröityä eläintenpitäjäksi alueesi maaseutuelinkeinoviranomaiselle ennen kuin hankit minkä tahansa sian tai siipikarjaan kuuluvan linnun.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Jos epäilet, että sikoja tai siipikarjaa pidetään ulkona vapaana ilman asianmukaista aitausta, ilmoita asiasta kunnaneläinlääkärille. Kunnaneläinlääkäri voi tarkastaa, täyttyvätkö edellytykset eläinten ulkoilutukselle kyseisissä olosuhteissa. Jos kunnaneläinlääkäri havaitsee, että sääntöjä on rikottu, hän voi antaa määräyksen pitää eläimet sisällä, kunnes aitaus on asianmukainen.

Voimme antaa myös määräyksen eläinten pitämiseen sisällä ja tarvittaessa tehostaa määräystä uhkasakolla. Koordinoimme kunnaneläinlääkärien tekemää aitausvalvontaa ja välitämme Ruokaviraston ohjeistuksia.

Lakilinkit