Patientsäkerhet

Lagen om säkerställande av nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under en arbetskonflikt, nedan klient- och patientsäkerhetslagen, trädde i kraft 20.9.2022 och är i kraft till och med 31.1.2023. Potilas makaa peiton alla sairaalasängyssä ja hoitaja pitelee hänen kättään.

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat ett meddelande om det och själva lagtexten.