Esiopetus 

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on maksutonta.  

Esiopetus kuuluu perusopetuslain piiriin. Lapsella on oikeus osallistua esiopetuksen lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen, jonka toimintaa säätelee varhaiskasvatuslaki. Täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksu, joka perustuu perheen tuloihin.

Esiopetuksen toimintaa ohjaa lainsäädännön lisäksi Opetushallituksen (2014) julkaisema esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet.

Voit vaatia aluehallintovirastolta oikaisua kunnan päätökseen esimerkiksi esioppilaaksi ottamiseen liittyvissä asioissa.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen

Lisätietoa esiopetuksesta voit lukea Opetushallituksen verkkosivuilla.

Sinua voisi kiinnostaa