Tupakkalain ohjaus ja valvonta

Kunnan tupakkalakia valvova viranomainen valvoo tupakan vähittäismyyntiä tarkastamalla tupakanmyyntipaikkoja. Lisäksi he valvovat tupakointikieltojen noudattamista. Kuntien tehtävät sisältävät myös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupien sekä tukkumyynti-ilmoitusten käsittelyn.

Me aluehallintovirastossa ohjaamme ja arvioimme kunnan toimintaa tupakkalain määräämissä tehtävissä. Valvira ohjaa meitä ja kuntia. Tupakkalain valvonnan ylin johto kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle (STM).

Miksi tupakkalaki on olemassa?

Tupakkalaissa säädetään muun muassa tupakkatuotteiden maahantuonnista, hallussapidosta, myynnistä, luovuttamisesta ja mainonnasta sekä tupakointikielloista ja -rajoituksista. Lain tarkoituksena on myös suojella väestöä altistumasta tupakansavulle. 

Tupakkalain valvonnan avulla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja edistetään niiden käytön lopettamista.

Aluehallintoviraston vastuut ja tehtävät

Me aluehallintovirastossa muun muassa:

  • ohjaamme kuntia tupakkalain toimeenpanossa Valviran antaman valvontaohjelman mukaisesti
  • arvioimme kuntien tupakkalain valvontasuunnitelmat ja niiden toteutumista
  • teemme yhteistyötä ohjeistamisessa ja ehkäisevässä päihdetyössä eri toimijoiden, kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa
  • koordinoimme alueellisia tupakkavalvonnan projekteja
  • koulutamme kunnan tupakkalakia valvovia viranomaisia yhteistyössä Valviran kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ehkäisevä päihdetyö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Lue lisää STM:n toiminnasta