Opiskelu- ja varhaiskasvatusympäristön turvallisuus

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen lainsäädäntö määrittelee, että opiskelu- ja varhaiskasvatusympäristön täytyy olla turvallinen. Lisäksi koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien turvallisuutta sääteleviä määräyksiä on myös muussa lainsäädännössä, kuten esimerkiksi työturvallisuuslaissa.

Opetushallituksen internetsivuilla on käytännön ohjeita turvallisuussuunnitteluun ja -johtamiseen. Nämä ohjeet on suunnattu

 • varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille ja tuottajille
 • päiväkodin johtajille ja rehtoreille
 • päiväkotirakennusten ja koulujen omistajille ja ylläpitäjille. 

Turvallisuusverkostot

Kokoamme aluehallintovirastossa alueelliset oppimisyhteisöjen turvallisuusverkostot, jotka edistävät hyvinvointia ja turvallisuutta

 • varhaiskasvatuksessa
 • esi- ja perusopetuksessa
 • toisen asteen oppilaitoksissa. 

Nämä turvallisuusverkostot edistävät monialaista yhteistyötä ja välittävät hyviä käytäntöjä ja ajankohtaista tietoa. Ne ylläpitävät kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien paikallista, alueellista ja valtakunnallista tilannetietoisuutta kasvu- ja oppimisyhteisöjen turvallisuustilanteesta. Lisäksi ne tukevat varautumista ja valmiussuunnittelua. Ne auttavat tietojen ja ilmiöiden analysoimisessa ja toimenpiteiden suunnittelemisessa eri alueilla.

Lisätietoja oman alueesi turvallisuusverkostosta:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 • Satu Kilpinen, ylitarkastaja, p. 0295 016 194 

Itä-Suomen aluehallintovirasto

 • Johanna Albert, opetustoimen ylitarkastaja, p. 0295 016 889

Lapin aluehallintovirasto 

 • Kaisa Post, johtaja, p. 0295 017 355 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

 • Ville Kouki, opetustoimen ylitarkastaja, p. 0295 018 390

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

 • Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat:
  Thomas Sundell, lakimies, p. 0295 018 620
 • Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnan ruotsinkielinen verkosto:
  Michael Mäkelä, sivistystoimen ylitarkastaja, p. 0295 018 616

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

 • Veijo Kosola, johtaja, p. 0295 017 570
 • Jyri Ulvinen, opetustoimen ylitarkastaja, p. 0295 017 525

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Lakilinkit