Eläintautivalmius

Suomessa esiintyy hyvin vähän sellaisia eläimistä toisiin eläimiin tai ihmisiin tarttuvia tauteja, jotka muualla maailmassa ovat yleisiä. Nämä taudit voivat sairastuttaa tai tappaa paljon eläimiä tai aiheuttaa tarpeen lopettaa suuria määriä eläimiä, jotta tauti saadaan hallintaan. Ne voivat myös vaarantaa ihmisten terveyden ja hengen joko suoraan tai elintarvikkeiden välityksellä ja aiheuttaa eläimille paljon kärsimystä.

Tautiepidemioista aiheutuu suuria kustannuksia, kun tuotantoeläimiä ja rehuja menetetään ja pitopaikkoja puhdistetaan ja desinfioidaan. Epidemiat aiheuttavat myös rajoituksia eläintuotteiden vientiin, millä on merkittäviä vaikutuksia kansantalouteen. 

Suomen hyvä tilanne vaatii jatkuvasti toimenpiteitä tautien ehkäisemiseksi. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi:

 • viranomaisten tekemä tiedottaminen tautiriskistä kohdeyleisölle 
 • säännöt eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden maahantuonnille
 • rajoitukset joidenkin eläinten ja niistä saatavien tuotteiden kauppaan ja maahantuontiin
 • tietyille eläimille säännöllisesti tehtävät tutkimukset tarttuvien tautien varalta
 • vaatimukset erityisistä aitauksista tietyille eläimille, jos niitä pidetään ulkona
 • joidenkin eläinlajien kuolleiden yksilöiden kerääminen tutkimuksiin
 • viranomaisten säännöllinen kouluttautuminen ja harjoitteleminen epidemioiden varalta.

Ruokavirastolla on koko maan kattava eläintautivalmiusohjeisto.

Aluehallintoviraston tehtävät

Meidän tehtävänämme on

 • pitää alueellinen valmiussuunnitelma ajan tasalla
 • pitää yllä valmiusvarastoa
 • kouluttaa eläintaudeista kunnaneläinlääkäreitä ja valmiuseläinlääkäreitä
 • huolehtia, että näytteet ja tarkastukset tehdään ajallaan tiettyjen eläintautien varalta
 • raportoida toimenpiteet Ruokavirastolle.

Eläintautiepidemiatilanteessa teemme kunnaneläinlääkäreiden ja Ruokaviraston kanssa lainsäädännössä määriteltyjä tehtäviä, jotta epidemia saadaan hallintaan. Ohjaamme kunnaneläinlääkäreitä paikallisesti tehtävissä toimissa.

Eläintautivalmius on osa aluehallintoviraston varautumistyötä.

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa