Ungdomsväsendets internationella samarbete

Vi främjar de ungas internationalisering och möjligheterna till internationellt samarbete och nätverksbildning för experter inom ungdomssektorn. Vi har egna bilaterala internationella partners och av undervisnings- och kulturministeriet anvisade internationella kontakter.