Elinikäinen ohjaus

Ruotsinkielisen sivistystoimen yksiköllä on elinikäiseen ohjaukseen liittyvä erityistehtävä. Koordinoimme ja kehitämme ruotsinkielisen väestön ohjauspalveluja elinikäisen ohjauksen periaatteella.  

Yksikkömme 

  • järjestää suomenruotsalaiset ohjauspäivät 
  • järjestää jatkokoulutusta ohjaajille sekä oppilas- ja opintotukihenkilöille 
  • on jäsen Elinikäisen ohjauksen kansallisessa foorumissa 
  • toimii erilaisissa verkostoissa ohjauspalvelujen lisäämiseksi 
  • vetää alueellisia EO-osastoja Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.  

Raportti:

Sammanställning av förfrågan gällande studiehandledningen i grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet

Lisätietoja: 

Carola Bryggman 
Michael Mäkelä 
Disa Widell 

Sähköposti: ([email protected]

Taiteen perusopetus

Pääsy taiteen perusopetukseen vaihtelee Suomen ruotsinkielisillä seuduilla. Verkostoitumalla varmistamme tasavertaisen pääsyn taiteen perusopetukseen ja tuemme koulutuksen tarjoajia työssään laajemman kohderyhmän tavoittamiseksi. 

Lisätietoja:

Malin Eriksson
sähköposti: ([email protected]

Suomen ruotsinkielisten seutujen tutorverkosto

Peruskoulujen tutoropettajaverkosto käynnistyi vuonna 2016, ja koulutuksen järjestäjät ovat siitä lähtien pystyneet hakemaan Opetushallitukselta vuosittain tukea.

Ruotsinkielisen sivistystoimen yksikkö koordinoi yhdessä Opetushallituksen kanssa Suomen ruotsinkielisten seutujen tutorverkostoa.   

Syksystä 2019 lähtien ruotsinkielisiä tutorverkostoja on ollut neljä:  

  • Bothnia Tutors2.0  
  • Länsi-Uudenmaan tutoropettajat  
  • Pietarsaaren seudun tutoropettajaverkosto
  • Tutor Syd3.0.

Ruotsinkieliset tutorverkostot esittelevät tutoropettajatoimintaansa ruotsiksi sivustolla www.tutorlarare.fi.

Tutoropettajatoiminta Opetushallituksen verkkosivuilla 

Lisätietoja:

Fredrik Åman
sähköposti: ([email protected]

Oppimista ja kulttuuria kielisaarekkeilla

Ruotsinkielisen sivistystoimen yksikkö toimii aktiivisesti päiväkotien, koulujen ja kirjastojen tukemiseksi kielisaarekkeilla. Tämä tapahtuu ensisijaisesti järjestämällä jatkokoulutusta, jossa painotetaan kielisaarekkeiden identiteettiseikkoja, koulutushaasteita ja kieltä tukevaa kirjastoyhteistyötä.

Lisätietoja:

Disa Widell, täydennyskoulutus
Susanne Ahlroth, kirjastot
Malin Eriksson, varhaiskasvatus  

sähköposti: ([email protected]